Oι 28 ΥΠΕΞ της ΕΕ ενέκριναν ομόφωνα στοχευμένες κυρώσεις κατά της Βενεζουέλας

To Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων...
Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

To Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στο οποίο μετέχουν οι 28 Υπουργοί Εξωτερικών και συνέρχεται σήμερα στις Βρυξέλλες, ενέκρινε σήμερα το πρωί ένα κείμενο συμπερασμάτων για τη Βενεζουέλα και συμφώνησε σε "στοχευμένες κυρώσεις" στη βάση των ανησυχιών του για την κατάσταση στη χώρα.

Αναλυτικά, το Συμβούλιο αποφάσισε με ομοφωνία να εγκρίνει "περιοριστικά μέτρα, υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες του για την κατάσταση στη χώρα" και αυτά συνίστανται σε "απαγόρευση πώλησης όπλων και κάθε συναφούς υλικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή, καθώς και σε ένα νομικό πλαίσιο για την απαγόρευση ταξιδιών και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων".

Οι 28 αποφάσισαν ομόφωνα ότι "τα μέτρα αυτά θα χρησιμοποιηθούν με σταδιακό και ευέλικτο τρόπο και θα μπορούν να επεκταθούν, απευθυνόμενα σε όσους εμπλέκονται στη μη τήρηση των δημοκρατικών αρχών ή του κράτους δικαίου και στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων".

Ξεκαθαρίζει δε ότι "τα μέτρα μπορούν να αντιστραφούν ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης στη χώρα, ειδικότερα τη διεξαγωγή αξιόπιστων και ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, τον σεβασμό των δημοκρατικών θεσμών, την υιοθέτηση ενός πλήρους εκλογικού ημερολογίου και την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων", ενώ σχεδιάστηκαν για να μην βλάψουν τον πληθυσμό της Βενεζουέλας, του οποίου τις δυσκολίες η ΕΕ επιθυμεί να μετριάσει.

Συγκεκριμένα, οι 28, αφού υπενθυμίσουν τα συμπεράσματά του Συμβουλίου από τον Ιούλιο του 2016 και τον Μάιο του 2017 δηλώνουν για μια ακόμη φορά ότι ο εποικοδομητικός διάλογος και οι διαπραγματεύσεις είναι ο μόνος βιώσιμος τρόπος για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης και για την αντιμετώπιση των πιεστικών αναγκών του λαού της Βενεζουέλας.

Ως εκ τούτου, η ΕΕ δηλώνει πως είναι έτοιμη να στηρίξει μια αξιόπιστη διαπραγμάτευση με όλους τους σχετικούς παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε κοινές λύσεις στις πολλαπλές προκλήσεις της χώρας.

Σύμφωνα με του Υπουργούς Εξωτερικών "οι εκλογές της 15ης Οκτωβρίου διεξήχθησαν εν μέσω πολυάριθμων παρατυπιών και τα αποτελέσματα δεν αναγνωρίστηκαν από ένα μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης".

"Η ΕΕ ζητεί πλήρη διαφάνεια ως προς τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών μέσω ενός συνολικού και ανεξάρτητου ελέγχου, προκειμένου να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη του λαού στις εκλογές" και δηλώνει πως "είναι σημαντικό να διασφαλιστούν αξιόπιστες εκλογικές διαδικασίες και μια πιο ισορροπημένη σύνθεση του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου".

Η ΕΕ εκφράζει επίσης την ανησυχία της για "την έλλειψη σεβασμού των συνταγματικά καθιερωμένων μηχανισμών στον διορισμό και τη λειτουργία των νέων διοικητών, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού του εκλεγέντος κυβερνήτη του κράτους Zulia".

Η ΕΕ ξεκαθαρίζει ότι "η ίδρυση μιας πανίσχυρης Συντακτικής Συνέλευσης κατέλυσε τους δημοκρατικούς και ανεξάρτητους θεσμούς".

Η ΕΕ επαναλαμβάνει ότι "δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη Συντακτική Συνέλευση ή τις πράξεις της λόγω σοβαρών ανησυχιών σχετικά με τη νομιμότητα και την αντιπροσωπευτικότητά της".

Επιπλέον. η ΕΕ υπενθυμίζει "τη σημασία του σεβασμού των προνομίων της Εθνικής Συνέλευσης και των μελών της και την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας".

Αναφέρει δε ότι "οι εκθέσεις, μεταξύ άλλων από τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελούν πρόσθετο λόγο ανησυχίας καθώς και οι αυξανόμενες επείγουσες ανάγκες του πληθυσμού που πλήττουν τα δικαιώματά τους, όπως το δικαίωμα στην τροφή και δικαίωμα στην υγεία".

"Η πρωταρχική ευθύνη για τον τερματισμό της κρίσης στη Βενεζουέλα βρίσκεται στη χώρα", διευκρινίζουν οι 28.

Τέλος, η ΕΕ καλεί την κυβέρνηση "να αποκαταστήσει επειγόντως τη δημοκρατική νομιμότητα, μεταξύ άλλων μέσω ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, και την αντιπολίτευση να συνεχίσει την ενοποιημένη προσπάθεια για μια λύση με βάση τις διαπραγματεύσεις στις τρέχουσες εντάσεις προς το συμφέρον της χώρας".