Κατατέθηκε στη Bουλή το νομοσχέδιο για το άσυλο - Ελεύθερη υπό όρους η κυκλοφορία μεταναστών στη χώρα

Κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή από το υπουργείο μεταναστευτικής πολιτικής το νομοσχέδιο, με το οποίο ορίζονται θέματα ασύλου. Πρόκειται για το νομοσχέδιο, που προκάλεσε ενδοκυβερνητικούς τριγμούς με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίζουν ότι μέσω αυτού διευκολύνεται η προώθηση των μεταναστών στην Τουρκία.
Κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή από το υπουργείο μεταναστευτικής πολιτικής το νομοσχέδιο, με το οποίο ορίζονται θέματα ασύλου.

Πρόκειται για το νομοσχέδιο, που προκάλεσε ενδοκυβερνητικούς τριγμούς με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίζουν ότι μέσω αυτού διευκολύνεται η προώθηση των μεταναστών στην Τουρκία. Με το εν λόγω νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται:

Θέματα σχετικά με τη διαμονή και την ελεύθερη κυκλοφορία των αιτούντων άσυλο στην ελληνική επικράτεια. Ορίζεται ότι η απόφαση για περιορισμό στην ελευθερία κυκλοφορίας εντός συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής λαμβάνεται για λόγους ταχείας επεξεργασίας και αποτελεσματικής παρακολούθησης των αιτήσεων παροχής διεθνούς προστασίας.

Η αποζημίωση φυσικών και νομικών προσώπων για ζημιές που υπέστησαν οι περιουσίες τους από πράξεις προσφύγων και μεταναστών στις περιοχές των δήμων Χίου και Λέσβου, όπως έχουν αποτυπωθεί στα σχετικά πρακτικά των οικείων επιτροπών.

Επαναδιατυπώνονται οι διατάξεις με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα: α) χορήγησης και ανανέωσης της άδειας διαμονής πολιτών τρίτης χώρας στην Ελλάδα για επενδυτική δραστηριότητα και ως ιδιοκτητών ακινήτων στις περιπτώσεις οικογενειακής επανένωσης, β) χορήγησης δελτίου διαμονής ή διατήρησης του δικαιώματος διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών μελών οικογένειας Έλληνα πολίτη.

Καθορίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τη χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής στους προαναφερόμενους πολίτες για εξαιρετικούς λόγους και για λόγους ανθρωπιστικής φύσης ή άλλους λόγους.

Παρέχεται η δυνατότητα στον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να χορηγεί άπαξ -κατ' εξαίρεση- άδεια διαμονής διάρκειας τριών ετών, αντί δύο που προβλέπεται σήμερα, σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα για τουλάχιστον επτά συνεχή χρόνια. Καταργείται η χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε γονείς ανηλίκων ημεδαπών χωρίς την καταβολή παραβόλου.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του νομοσχεδίου, οι αιτούντες άσυλο μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην ελληνική επικράτεια ή στην περιοχή που τους ορίζεται με κανονιστικού χαρακτήρα απόφαση του διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου.

Δείτε το νομοσχέδιο για το άσυλο.

Διαβάστε την έκθεση του Λογιστηρίου του Κράτους για το νομοσχέδιο για το άσυλο.


Ο Ερντογάν άνοιξε τα σύνορα στον Έβρο – Δεκάδες πρόσφυγες και μετανάστες περνούν καθημερινά (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Συνεχίζεται η διαμαρτυρία από πρόσφυγες και μετανάστες στην πλατεία Σαπφούς της Μυτιλήνης

Πρόσφυγες και μετανάστες κάνουν κατάληψη στην κεντρική πλατεία της Μυτιλήνης