Με τις «Ειδήσεις» του Σαββατοκύριακου: Οι 85 Αυτοκράτορες του Βυζαντίου

Οι 85 αυτοκράτορες του Βυζαντίου
Οι 85 αυτοκράτορες του Βυζαντίου

To βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Ιωάννου Μαρτίνου με τις βιογραφίες των Αυτοκρατόρων του Βυζαντίου και τον ρόλο που έπαιξε ο καθένας από αυτούς στην πορεία της Αυτοκρατορίας από την ίδρυσή της μέχρι την κατάλυσή της από τους Οθωμανούς το 1453.

Δείτε το τηλεοπτικό σποτ εδώ: