Το πολυνομοσχέδιο στο υπουργικό συμβούλιο

Τι αλλάζει σε εφάπαξ, στην φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών αλλά και τι θα γίνει με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Του Κων/νου Ρομποτή

Ρυθμίσεις για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών με πληρωμές ακόμη και σε... είδος, εισαγωγή νέων αντικειμενικών κριτηρίων για τη φορολόγηγη των ελεύθερων επαγγελματιών και ανάθεση σε ιδιώτες της είσπραξης οφειλών προς το δημόσιο περιλαμβάνει το προσχέδιο του πολυνομοσχεδίου που θα συζητηθεί στις 3.30 το μεσημέρι στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο, όσοι έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορίες και τελωνεία έως τις 31 Ιανουαρίου 2012 μπορούν έως αυτήν την ημερομηνία να υποβάλουν αίτηση ρύθμισης:

• Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% των προσαυξήσεων.

• Σε 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις με διαγραφή προσαυξήσεων κατά 90%.

• Σε 13 έως 24 δόσεις με διαγραφή προσαυξήσεων κατά 75%.

• Σε 25 έως 36 δόσεις με διαγραφή προσαυξήσεων κατά 60%.

• Σε 37 έως 48 δόσεις με διαγραφή προσαυξήσεων κατά 45%.

• Σε 49 έως 60 μηνιαίες δόσεις με διαγραφή προσαυξήσεων κατά 25%.

Όσοι φορολογούμενοι θέλουν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους αλλά δεν έχουν χρήματα και λόγω κρίσης δεν μπορούν να πουλήσουν ακίνητα για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο, θα μπορούν να δώσουν στην εφορία ένα σπίτι, ένα οικόπεδο ή γενικότερα εμπράγματα δικαιώματα (επικαρπία, ψιλή ή πλήρη κυριότητα) επί ακινήτων.

Στο πολυνομοσχέδιο προβλέπεται οτι το Δημόσιο και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας καθώς και τα ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμοί δύνανται να αναθέτουν σε εισπρακτικές εταιρείες ή κοινοπραξίες αυτών την ενημέρωση των οφειλετών τους για τις οφειλές και για τα τυχόν προγράμματα ρυθμίσεων ή αποπληρωμής των οφειλών αυτών.

Αναφορικά με τα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών προβλέπεται οτι κατά τη διάρκεια ελέγχων, τα ακαθάριστα έσοδα, τα φορολογητέα κέρδη και ο οφειλόμενος ΦΠΑ θα προσδιορίζονται λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων, τις δαπάνες σε μετρητά, τη σχέση της τιμής πώλησης των διαφόρων αγαθών έναντι του συνολικού τζίρου, στοιχεία ανάλυσης ρευστότητας αλλά και πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών ή και τρίτοι.

Στο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων που αφορούν τα φορτηγά και τους δικηγόρους, ρυθμίζονται θέματα Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών στο Δημόσιο, χρεών - δανειοδότησης και αναχρηματοδότησης δήμων, ενώ καταργούνται και περιττές επιδόσεις κατασχετηρίων σε περιπτώσεις πλειστηριασμών.