Καταδίκη της Ελλάδας από το Δικαστήριο της ΕΕ για μη κατάλληλη επεξεργασία αστικών λυμάτων σε 5 περιοχές

To ευρωδικαστήριο απεφάνθη, επίσης, ότι η χώρα μας λειτουργεί αποτελεσματικά δευτεροβάθμια συστήματα επεξεργασίας στο Πολύχρονο, τη Χανιώτη και τη Δεσφίνα.
Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

To Δικαστήριο της ΕΕ απεφάνθη σήμερα ότι η Ελλάδα λειτουργεί αποτελεσματικά δευτεροβάθμια συστήματα επεξεργασίας αστικών λυμάτων στο Πολύχρονο, τη Χανιώτη και τη Δεσφίνα, αλλά έχει παραλείψει να κάνει το ίδιο στην Προσοτσάνη και το Δοξάτο Δράμας, την Ελευθερούπολη Καβάλας, τη Βάγια και τη Γαλάτιστα. Στην πρώτη περίπτωση η παράβαση που είχε διαπιστώσει η Κομισιόν έχει λήξει, ενώ κατά συνέπεια στη δεύτερη περίπτωση συνεχίζει και ισχύει.

Σύμφωνα με το ιστορικό της απόφασης, η Κομισιόν είχε ζητήσει με την προσφυγή της από το Δικαστήριο να αναγνωρίσει ότι η Ελληνική Δημοκρατία, παραλείποντας να εξασφαλίσει το κατάλληλο επίπεδο επεξεργασίας των αστικών λυμάτων των οικισμών Προσοτσάνης, Δοξάτου, Ελευθερούπολης, Βάγιας, Γαλάτιστας, Δεσφίνας και Χανιώτη, καθώς και του οικισμού του Πολύχρονου, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 3, της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 1137/2008, της 22ας Οκτωβρίου 2008.

Το 2007 η Κομισιόν ζήτησε από τις ελληνικές αρχές να της παράσχουν, εντός έξι μηνών, στοιχεία σχετικά με την εκπλήρωση, μεταξύ άλλων, των υποχρεώσεων που υπέχουν ως προς την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 62 οικισμών.

Αφού εξέτασε τα στοιχεία που της παρασχέθηκαν και κατόπιν προειδοποιητικών επιστολών, η Κομισιόν απηύθυνε την πρώτη αιτιολογική γνώμη το 2012 με προθεσμία δύο μηνών για την υποβολή παρατηρήσεων.

Η Ελλάδα απάντησε ότι τέσσερεις οικισμοί επρόκειτο να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/271, με την ολοκλήρωση διαφόρων έργων που χρηματοδοτούνταν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη», και ότι οκτώ άλλοι οικισμοί διέθεταν λειτουργικό σταθμό επεξεργασίας λυμάτων με δεδομένα εκροής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας.

Το 2014, η Κομισιόν απηύθυνε στην Ελλάδα συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη, με την αιτιολογία ότι οκτώ οικισμοί και συγκεκριμένα οι οικισμοί Προσοτσάνης, Δοξάτου, Ελευθερούπολης, Βάγιας, Δεσφίνας, Γαλάτιστας, Πολύχρονου και Χανιώτης, εξακολουθούσαν να μην συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/271.