Ενεργειακή αναβάθμιση και αυτοτέλεια σε οδοφωτισμό

Προγραμματική σύμβαση υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής και ο Δήμαρχος Φυλής.
Προγραμματική σύμβαση υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση-αυτοτέλειακαιανάπτυξη συστημάτων ΑΠΕ δημοτικών κτιρίων, σχολικών συγκροτημάτων-οδών κ.λπ.με σκοπό την ελαχιστοποίηση τουενεργειακού κόστους για το δημοτικό διαμέρισμα Φυλής».

Το έργο, προϋπολογισμού 2.575.505,92 ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση του τρόπου διαχείρισης της ενέργειας σε τοπικό επίπεδο, στη Δημοτική Ενότητα Φυλής του Δήμου Φυλής, μέσα από µια μεθοδολογία ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού όπως η ανάπτυξη συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Μεταξύ άλλων, το έργο, όπως σημειώνεται, αναμένεται να συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων προς όφελος των πολιτών.

Ειδικότερα, το έργο αφορά σε παρεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια µε στόχο την εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας που θα αγγίζει το 40%, µε ταυτόχρονη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων προκειμένου να ισοσκελιστεί το ενεργειακό ισοζύγιο κατ’ έτος του κάθε κτιρίου. Συγκεκριμένα, θα αναβαθμιστούν ενεργειακά: το Δημαρχείο Φυλής, το Γήπεδο Φυλής, το Νηπιαγωγείο Φυλής, το Δημοτικό Σχολείο Φυλής, το Γυμνάσιο Φυλής καθώς και το Λύκειο Φυλής.

Ακολούθως, περιλαμβάνει την αντικατάσταση του συνόλου του υφιστάμενου δημοτικού φωτισμού µε νέα συστήματα χαμηλής κατανάλωσης.

Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από την Περιφέρεια Αττικής - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δυτικής Αττικής.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ