Ο χορός βελτιώνει τη μνήμη και τη μάθηση!

Οι ερευνητές κατέληξαν στο παραπάνω συμπέρασμα συγκρίνοντας τα μαθήματα χορού με μια ήπια μορφή άσκησης, όπως το περπάτημα, σε δείγμα 52 ηλικιωμένων.
Τα μαθήματα χορού φαίνεται να ενισχύουν τη λειτουργία εγκεφαλικών περιοχών που σχετίζονται με τη μνήνη και τη μάθηση, όπως δείχνει γερμανική μελέτη που δημοσιεύεται στο επιστημονικό έντυπο Frontiers in Human Neuroscience.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο παραπάνω συμπέρασμα συγκρίνοντας τα μαθήματα χορού με μια ήπια μορφή άσκησης, όπως το ζωηρό περπάτημα, σε δείγμα 52 ηλικιωμένων.

Περισσότερα στο markos.tv