Έχει παρουσιασθεί μούχλα ή/και μαύρα στίγματα/σκιές στο ταβάνι του δωματίου κάτω από την ταράτσα μου. Οι μετώπες (κούτελα) της ταράτσας έχουν φουσκωμένο σοβά και χρώμα σε διάφορα σημεία τους. Τι φταίει γι αυτό;

Η υγρασία βέβαια! Ποια υγρασία;
Η υγρασία βέβαια! Ποια υγρασία; Μα αυτή που έχει διεισδύσει από την επιφάνεια της ταράτσας – επενδεδυμένης ή μη επενδεδυμένης – ή/και από τα σημεία διακοπής (συνάντηση της επένδυσης με βάσεις από κάγκελα, κεραίες, κ.ά.) στα υποστρώματα της ταράτσας ή πιθανόν έχει εγκλωβισθεί σε αυτά και η οποία αναζητώντας διέξοδο εκτονώνεται είτε περιμετρικά είτε στο κάτω μέρος της πλάκας σκυροδέματος της ταράτσας προκαλώντας διάφορων τύπων φθορές, κυριότερα δε αποκολλήσεις και αποσαθρώσεις σοβάδων και απολεπίσεις και αποχρωματισμούς. Η υγρασία που δημιουργεί ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης μούχλας και πάσης φύσης μικροοργανισμών, η παρουσία των οποίων αλλοιώνει την εικόνα των επιφανειών προκαλώντας φθορές οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις είναι μη αναστρέψιμες και χρήζουν εκτεταμένων επισκευών ή ακόμη και ανακατασκευής. Πάντοτε βέβαια με την προϋπόθεση ότι πριν προχωρήσουμε στην οποιαδήποτε ενέργεια έχουμε εντοπίσει την πηγή του προβλήματος και έχουμε προχωρήσει στην εξάλειψή του. Πλήρεις και λεπτομερειακές απαντήσεις μπορείτε να λάβετε ερχόμενοι σε άμεση επαφή με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της DUROSTICK στο 210 55 16500 ή στο technical@durostick.gr/. Μπορείτε επίσης να αντλήσετε πληροφορίες στη διεύθυνση www.durostick.gr.