Στον τοίχο του υπογείου μου υπάρχει πολύ υγρασία. Πως θα διαπιστώσω αν αυτή προέρχεται από τον αέρα του υπογείου ή μέσα από τον τοίχο;

Η ύπαρξη υγρασίας στην ατμόσφαιρα ή στους τοίχους του υπογείου είναι, κατά γενική ομολογία, ένα συνηθισμένο φαινόμενο.
Η ύπαρξη υγρασίας στην ατμόσφαιρα ή στους τοίχους του υπογείου είναι, κατά γενική ομολογία, ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Η υγρασία, που γίνεται εμφανής στους τοίχους του υπογείου είναι συνήθως αποτέλεσμα της υγροποίησης των υδρατμών που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα του υπογείου, συνηθισμένο φαινόμενο, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις οι χώροι των υπογείων δεν αερίζονται σωστά.

Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις η υγρασία που παρατηρείται στον τοίχο του υπογείου μπορεί να προέρχεται από την μάζα του εδάφους που έρχεται σε επαφή με την τοιχοποιία του (αν η τοιχοποιία του υπογείου δεν έχει στεγανωθεί εξωτερικά, με κατάλληλο τρόπο κατά τη φάση της κατασκευής του), ή από κάποια διαρροή από σωληνώσεις που είναι τοποθετημένες στο επίπεδο του υπογείου ή και ψηλότερα από αυτό.Ένας απλός τρόπος για να διαπιστώσουμε την προέλευση της υγρασίας στους τοίχους (δάπεδο ή ταβάνι) του υπογείου είναι να απομακρύνουμε την υγρασία (με ένα πανί ή χαρτί κουζίνας) από το σημείο της τοιχοποιίας που θέλουμε να εξετάσουμε και κατόπιν να επικολλήσουμε σε αυτό αυτοκόλλητη ταινία πλάτους τουλάχιστον 5-6 cm και μήκους περίπου 20cm. Αφήνουμε την ταινία στη θέση της για τουλάχιστον 24 ώρες και μετά την αφαιρούμε και ελέγχουμε αν έχει συγκεντρώσει υγρασία και από ποια πλευρά της. Αν η συγκέντρωση υγρασίας αφορά μόνο στην εξωτερική πλευρά της, τότε η προέλευση της υγρασίας είναι από την ατμόσφαιρα του υπογείου (υγροποίηση υδρατμών). Αν η συγκέντρωση υγρασίας αφορά και στην εσωτερική πλευρά της, τότε η προέλευση της υγρασίας είναι από την τοιχοποιία του υπογείου.

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να συνεχίσουμε την εξέτασή μας ελέγχοντας τις σωληνώσεις (ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης/ψύξης, κ.ά.) που βρίσκονται κοντά στο σημείο αυτό, για πιθανή διαρροή και αν αυτή δεν υφίσταται, τότε συμπεραίνουμε ότι η υγρασία που έχουμε παρατηρήσει προκύπτει από εκτόνωση υγρασίας του εδάφους δια μέσω της τοιχοποιίας του υπογείου. Κατόπιν προβαίνουμε στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Πλήρεις και λεπτομερειακές απαντήσεις μπορείτε να λάβετε ερχόμενοι σε άμεση επαφή με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της DUROSTICK στο 210 55 16500 ή στο technical@durostick.gr/. Μπορείτε επίσης να αντλήσετε πληροφορίες στη διεύθυνση www.durostick.gr. Προϊόντα που λύνουν τα ως άνω προβλήματα είναι ο D-32 επισκευαστικός ταχύπηκτος σοβάς και το D-1, το επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα σε συνδυασμό με το ειδικό πρόσμεικτο ακρυλικό γαλάκτωμα D-20 της DUROSTICK .