Απάντηση Σοφού σε Βαξεβάνη

Την αντίδραση του Κώστα Βαξεβάνη προκάλεσε η συνέντευξη του αντιπροέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Θέμη Σοφού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 την Τρίτη.

Ο γνωστός δικηγόρος μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, αναφορικά με την πολύκροτη υπόθεση Πολάκη-Στουρνάρα, υποστήριξε πως «η δημοσιοποίηση μιας ιδιωτικής συνομιλίας είναι ποινικό αδίκημα ακόμη και αν δεν έχει καταγραφεί σε υλικό φορέα».

Ο δημοσιογράφος αμφισβήτησε την νομική εκτίμηση του κ. Σοφού μέσω twitter, ενώ σχετικό άρθρο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα "Το Κουτί της Πανδώρας" υπό τον τίτλο "Σοφιστείες ενός καθόλου σοφού".

Ο Θέμης Σοφός απάντησε στον Κώστα Βαξεβάνη μέσω Facebook. Αναδημοσιεύοντας το εν λόγω άρθρο γράφει :

"Περί Σοφιστειών": Για όποιους έχουν ζητήσει να πληροφορηθούν, (α) Εάν απαιτείται η ρητή συναίνεση κάποιου, που συνομιλεί με άλλον ο οποίος αποτυπώνει σε υλικό φορέα το περιεχόμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας τους, ή αρκεί η απλή γνωστοποίηση του τελευταίου ότι "τον καταγράφει", και (β) πώς στοιχειοθετείται η ποινική ευθύνη αυτού που δημοσιοποιεί το περιεχόμενο της ιδιωτικής συνομιλίας (χωρίς καταγραφή αυτής σε υλικό φορέα), λεκτέα τα εξής: (α) Σύμφωνα με το άρ. 370Α Π.Κ. "Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών τιμωρείται η πράξη της αθέμιτης παγίδευσης όταν ο δράστης αποτυπώσει σε υλικό φορέα το περιεχόμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του με άλλον χωρίς τη ρητή συναίνεση του τελευταίου". Όταν ο νόμος απαιτεί τη ρητή συναίνεση, δεν αρκεί οποιαδήποτε άλλη μορφή συμπεριφοράς, παθητικής ή σιωπηρής συγκατάθεσης ή de facto συμμετοχής σε τέτοια επικοινωνία. (β) Όπως έχει γίνει δεκτό και από τον Άρειο Πάγο (οράτε αποφάσεις ΑΠ 744/2010, ΑΠ 533/2010): Σύμφωνα με το άρ. 361 Π.Κ., όποιος προσβάλλει την τιμή άλλου με λόγο ή με έργο ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή. Κατά το άρθρο 362 του Π.Κ. "όποιος με οποιονδήποτε τρόπο ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψή του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή, κατά δε το άρθρο 363 ΠΚ, "Αν στην περίπτωση του άρθρου 362 το γεγονός είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών" και κατά το άρθρο 361 ίδιου Κώδικα (εξύβριση) "όποιος προσβάλλει την τιμή άλλου με λόγο ή έργο, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους".

Περαιτέρω, ως ΓΕΓΟΝΟΣ, κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων, νοείται κάθε συγκεκριμένο περιστατικό του εξωτερικού κόσμου, που ανάγεται στο παρελθόν ή στο παρόν, υποπίπτει στις αισθήσεις και είναι δεκτικό απόδειξης, καθώς και κάθε συγκεκριμένη σχέση ή συμπεριφορά, αναφερόμενη στο παρελθόν ή στο παρόν που υποπίπτει στις αισθήσεις. Στην ως άνω έννοια του γεγονότος (μπορεί να) περιλαμβάνεται και μια ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. Μπορεί επομένως η δημοσιοποίηση μιας ιδιωτικής συνομιλίας, υπό προϋποθέσεις, να στοιχειοθετεί το αδίκημα της έργω εξύβρισης, εάν ο έτερος συνομιλητής αυτής της ιδιωτικής συνομιλίας δεν είχε εκφράσει συναίνεση δημοσιοποίησης των γεγονότων που περιγράφονται σε αυτήν και που αναφέρονται, ενδεχομένως, σε περιστατικά, που αφορούν στην προσωπικότητά του και πλήττουν την τιμή ή την υπόληψή του. Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ συνδέεται στενά με το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, κατά τους ορισμούς των άρ. 5 και 19 του Συντάγματος. Περαιτέρω, από τον συνδυασμό των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 367 του ΠΚ, προκύπτει ότι αίρεται κατ' αρχήν ο άδικος χαρακτήρας της εξύβρισης και απλής δυσφήμησης, εκτός από άλλες περιπτώσεις, και όταν η προσβλητική της τιμής και της υπόληψης άλλου εκδήλωση γίνεται για την εκτέλεση νομίμου καθήκοντος ή για την διαφύλαξη δικαιώματος του δράστη ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον, με τον απαραίτητο όμως όρο, ότι η εκδήλωση αυτή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αποτελεί το επιβαλλόμενο και αντικειμενικά αναγκαίο για την εκτέλεση του καθήκοντος, τη διαφύλαξη του δικαιώματος ή την ικανοποίηση του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος μέτρο, χωρίς την χρήση του οποίου δεν θα ήταν δυνατή η πραγματοποίησή τους με άλλον τρόπο και εφόσον δεν προκύπτει σκοπός εξύβρισης, από τον τρόπο της εκδήλωσης και τις περιστάσεις τέλεσής της. Ο δημοσιογράφος δηλαδή, υπό προϋποθέσεις δύναται να αποκαλύπτει το περιεχόμενο συνομιλίας, εφόσον υφίσταται λόγος διαφύλαξης δικαιώματος ή δικαιολογημένο ενδιαφέρον της ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ υπό τον όρο τήρησης του επιβαλλόμενου και αντικειμενικά αναγκαίου μέτρου και εφόσον δεν προκύπτει σκοπός εξύβρισης. Θεμιστοκλής Ι. Σοφός, Δ.Ν. - Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Α."