Από μισθωτός των 500 ευρώ έγινε… επιχειρηματίας με υπαλλήλους, μέσω της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Δημιούργησε την δική του ηλεκτρονική πλατφόρμα διαμοιρασμού. 

 Βγάζει από ένα μόνο διαμέρισμα περισσότερα από όσο ένα μηνιάτικο υπαλλήλου.