ΕΚΤ: Παύση του waiver την 21η Αυγούστου

Στην παύση του Waiver, δηλαδή της επιλεξιμότητας των ενεχύρων των ελληνικών τραπεζών, τα οποία δεν έφεραν επενδυτική βαθμίδα, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με σημερινή απόφαση του συμβουλίου της.

Η παύση θα τεθεί σε ισχύ από την 21η Αυγούστου 2018 όταν η Ελλάδα θα σταματήσει να βρίσκεται υπό το καθεστώς του τρίτου προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης.

Ουσιαστικά, από το 2016 έως και σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έκανε αποδεκτά ενέχυρα- τίτλους που έχουν οι ελληνικές τράπεζες, τα οποία όμως δεν έχουν την κατάλληλη πιστοληπτική αξιολόγηση από τους οίκους αξιολόγησης κι αν η χώρα δεν ήταν σε μνημόνιο δεν θα γίνονταν – με βάση το καταστατικό της – αποδεκτά από την ΕΚΤ.

Οι τράπεζες τοποθετούνται τους τίτλους αυτούς στο ευρωσύστημα προκειμένου να αντλήσουν επιπλέον ρευστότητα.

Η ΕΚΤ έκανε τους εν λόγω τίτλους αποδεκτούς με σημαντικό όμως «κούρεμα» haircut.

Η ρευστότητα που έχουν αποκτήσει οι ελληνικές τράπεζες μέσω του waiver διαμορφώνεται στα 3,5 δις ευρώ.

Τα ενέχυρα αυτά αναμένεται να επιστρέψουν στις ελληνικές τράπεζες και αυτές με την σειρά τους θα τα τοποθετήσουν στην διατραπεζική αγορά (κυρίως σε repos) για να αντλήσουν φθηνή ρευστότητα.

Η ανακοίνωση της ΕΚΤ