Quantcast

Από σήμερα τα νέα διπλώματα οδήγησης

(VIDEO) Ακριβότερες και δυσκολότερες γίνονται οι εξετάσεις ενώ αλλάζει η διάρθρωση των κατηγοριών με τη δημιουργία νέων. Διαβάστε όλες τις αλλαγές στα δίκυκλα και στις επαγγελματικές κατηγορίες. 

Αλλάζουν τα πάντα στην διαδικασία απόκτησης αλλά και ανανέωσης διπλώματος οδήγησης (επαγγελματικό ή μη). Το νέο προεδρικό διάταγμα που τίθενται σε ισχύ από τις 19 Ιανουαρίου 2013 προβλέπει την πλήρη εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την αντίστοιχη Κοινοτική.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τη νέα νομοθεσία, οι αλλαγές στα διπλώματα εστιάζονται στο αυξημένο κόστος, στη μεγαλύτερη δυσκολία των εξετάσεων των υποψηφίων καθώς και στη δημιουργία νέων κατηγοριών. Επίσης μειώνεται ο χρόνος ισχύος των διπλωμάτων οδήγησης ενώ τα υποχρεωτικά μαθήματα (θεωρητικά και πρακτικά) αυξάνονται. Ενώ θεσπίζεται και η ανανέωση του ερασιτεχνικού διπλώματος κάθε 15 έτη.

Τα νέα διπλώματα οδήγησης έχουν σχήμα πλαστικής πιστωτικής κάρτας με τυποποιημένη ευρωπαϊκή μορφή και αυστηρότερη προστασία της ασφάλειας. Θα αντικαταστήσει σταδιακά τα πάνω από 100 διαφορετικά χάρτινα και πλαστικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται από περισσότερους από 300 εκατομμύρια οδηγούς σε όλη την ΕΕ.Το δίπλωμα γίνεται ενιαίο με στόχο την ενίσχυση της ελεύθερης κυκλοφορίας, την αντιμετώπιση της πλαστογράφησης όσον αφορά τις άδειες οδήγησης και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα παλιά διπλώματα δε σταματούν να ισχύουν. Όμως θα πρέπει να αντικατασταθούν έως το 2033 το αργότερο.

Στη Βρυξέλλες, παρουσιάστηκε χθες το νέο κοινό ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγησης, το οποίο είναι διαθέσιμο ήδη από σήμερα.Οι αλλαγές στις επαγγελματικές κατηγορίες διπλωμάτων

Για επαγγελματικά διπλώματα εξακολουθεί να ισχύει η ανανέωση ανά 5ετία ωστόσο, μετά τη συμπλήρωση των 65 ετών ηλικίας του οδηγού, η ανανέωση της άδειας οδήγησης θα γίνεται ανά 3ετία για όλους τους κατόχους άδειας ικανότητας οδήγησης.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη νέα νομοθεσία, οι κυριότερες αλλαγές, πέραν της δημιουργίας νέων κατηγοριών αδειών οδήγησης είναι οι εξής:

- Τα παράβολα των ιατρικών εξετάσεων παραμένουν στα 90 ευρώ και για την έκδοση άδειας στα 30 ευρώ. Παράλληλα όμως θεσπίζεται νέο παράβολο ύψους 10 ευρώ το οποίο οι υποψήφιοι θα καλούνται να πληρώνουν κάθε φορά που θα επανεξετάζονται σε περίπτωση αποτυχίας τους. Στην παρούσα φάση το εν λόγω παράβολο ανέρχεται στα 6 ευρώ και καταβάλλεται μόνο μια φορά.

- Καταργείται η κατηγορία Β για ΕΔΧ (Ταξί). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κατάργηση και του αντίστοιχου εθνικού κωδικού 113 που αφορούσε στις ιατρικές απαιτήσεις, οι οποίες θα προσδιοριστούν από την αρμόδια Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών.

- Οι υποψήφιοι οδηγοί δεν θα μπορούν να κάνουν μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης εάν προηγουμένως δεν έχουν επιτύχει στις θεωρητικές εξετάσεις (σήματα).

- Καταργείται η δεσμευτική λήξη της διοικητικής ισχύος των ερασιτεχνικών κατηγοριών αυτοδίκαια με τη λήξη της διοικητικής ισχύος των επαγγελματικών κατηγοριών διπλωμάτων. Δηλαδή, με την λήξη της άδειας οδήγησης οχήματος κατηγορίας Γ, στην περίπτωση που αυτή δεν ανανεωθεί, επιτρέπεται και ισχύει η κατηγορία Β του διπλώματος, χωρίς η τελευταία να επηρεάζεται από τη λήξη ισχύος της επαγγελματικής άδειας του διπλώματος, όπως ισχύει έως και σήμερα.- Η ανανέωση των επαγγελματικών κατηγοριών του διπλώματος οδήγησης, συμπαρασύρει την ανανέωση των ερασιτεχνικών κατηγοριών, καθώς οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας που απαιτούνται για την ανανέωση των πρώτων, υπερκαλύπτουν αυτές που απαιτούνται για την ανανέωση των δεύτερων.

-Καταργείται από 10/9/2014 ο εθνικός κωδικός 120 που αφορά στις επαγγελματίες οδηγούς (κατηγορίες Γ και Δ), καθώς η άσκηση του επαγγέλματος συνδέεται πλέον με την κατοχή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

-Καταργείται η υποχρέωση καταβολής πάγιων τελών χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων κατά τη διαδικασία ανταλλαγής (μετατροπής) των ισχύουσων αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί από κράτη- μέλη της ΕΕ.

- Στις περιπτώσεις που ο πολίτης κρίνεται ως "ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ" από τη Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (ΔΙΕ) και εντός 5 ετών δεν ανακτά τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές, υπόκειται σε οριστική αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης. Αν, μετά την προαναφερθείσα 5ετία, ανακτήσει τις παραπάνω προδιαγραφές, υπόκειται εκ νέου στη διαδικασία απόκτησης άδειας οδήγησης. Έως και σήμερα, οι υποψήφιοι που έχουν κριθεί ως "ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ" έχουν δικαίωμα να εξετάζονται από ΔΙΕ ανά έτος χωρίς περιορισμούς.

- Καθορίζονται ελάχιστες απαιτήσεις για τα αρχικά προσόντα και τη διαρκή εκπαίδευση των εξεταστών, καθώς επίσης και για την επιτήρηση τους. Παράλληλα, εισάγονται κυρώσεις σε εκπαιδευτές οδηγών για την έκδοση μη νόμιμων πιστοποιητικών υγείας. Παρόμοιες ποινές για τους ίδιους λόγους εισάγονται και για τους υποψηφίους οδηγούς και γιατρούς.

- Καταργούνται οι διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία ελέγχου για την άδεια οδήγησης από τους αιτούντες αναπηρική σύνταξη. Οι κάτοχοι άδειας οδήγησης που υπέστησαν μείωση της σωματικής ή διανοητικής τους ικανότητας, οφείλουν να καταθέσουν την άδεια οδήγησης προκειμένου να υποβληθούν σε ιατρική εξέταση από ΔΙΕ και εφόσον κριθούν εκ νέου ικανοί, να την επαναποκτήσουν.

Οι αλλαγές στα διπλώματα των δικύκλων

Το νέο δίπλωμα για τα μοτοποδήλατα σε υποψήφιους άνω των 16 ετών, θα ονομάζεται «ΑΜ» και δεν θα εκδίδεται πλέον από την Τροχαία αλλά, όπως και τα υπόλοιπα διπλώματα, από τις υπηρεσίες Μεταφορών.-Για τους υποψήφιους οδηγούς μοτοσικλετών, από τις 7 Φεβρουαρίου θα ισχύσουν δύο νέες δοκιμασίες στην πρακτική εξέταση: η κίνηση με ταχύτητα 50 χλμ./ώρα και η αποφυγή εμποδίων, καθώς και η κίνηση με ταχύτητα 50 χλμ./ώρα και ακινητοποίηση του δικύκλου σε συγκεκριμένη απόσταση.

Διευκρινίζεται ότι οι παλιές άδειες οδήγησης για δίκυκλα και ερασιτεχνικά διπλώματα, καθώς και όσες εκδοθούν από εξετάσεις που θα έχουν ολοκληρωθεί έως και τις 18 Ιανουαρίου 2013, θα συνεχίσουν να ισχύουν, είτε μέχρι ο κάτοχος τους συμπληρώσει την ηλικία των 65 ετών είτε μέχρι το έτος 2033.