Επιδότηση ενοικίου από τον ΟΕΚ

Αρχίζει από την Μ. Δευτέρα η κατάθεση των δικαιολογητικών για την επιδότηση ενοικίου των δικαιούχων του ΟΕΚ.
Από τη Μεγάλη Δευτέρα 18 Απριλίου αρχίζει η κατάθεση δικαιολογητικών για την επιδότηση ενοικίου των δικαιούχων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

Οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέτουν αποκλειστικά στα ΚΕΠ τις αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Όσο για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι θα μπορούν να ενημερώνονται από τα ΚΕΠ, όπως και από τα γραφεία του ΟΕΚ, από την ερχόμενη Δευτέρα 28 Μαρτίου.

Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα χορήγησης επιδότησης ενοικίου για τα ενοίκια που κατεβλήθησαν το έτος 2009 επισυνάπτονται.