Quantcast

Πώς να προσαυξήσετε την σύνταξη σας αν εργάζεστε

Διαβάστε αναλυτικά οδηγίες και παραδείγματα για την απασχόληση των συνταξιούχων που δίνει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας.
Οδηγίες για την απασχόληση των συνταξιούχων δίνει εγκύκλιος του υπουργείου εργασίας. Ειδικότερα παρέχεται η δυνατότητα στους συνταξιούχους να αναγνωρίσουν το χρόνο της απασχόλησης τους για την προσαύξηση της σύνταξης τους. Όπως σημειώνεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ δεν υπάγονται πρόσωπα που μετά τη συνταξιοδότησή τους από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης εξακολουθούν να απασχολούνται και ασφαλίζονται υποχρεωτικά για τον κλάδο συντάξεων στο ΙΚΑ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών, συνταξιούχοι ταμείων ή κλάδων επικουρικής ασφάλισης, καθώς και πρόσωπα που λόγω παράλληλης κύριας ασφάλισής τους ή πολλαπλής απασχόλησής τους υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση και άλλου κλαδικού επικουρικού ταμείου. Τυχόν καταβληθείσες εισφορές στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ για την ασφάλιση των ως άνω προσώπων επιστρέφονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951”.

«Σε περίπτωση απασχόλησης συνταξιούχου λόγω γήρατος ή θανάτου, χωρίς αναστολή της σύνταξης, ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισης δεν λαμβάνεται υπόψη για την προσαύξηση της σύνταξης ή για τη θεμελίωση νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος από άλλο φορέα».

Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από 5/1/2001 και αφορά όσους συντ/χους λόγω γήρατος ή θανάτου φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας αναλαμβάνουν εργασία από την ημερομηνία αυτή και εφεξής (σύμφωνα με τις παρ. 1 και 10 του άρθρου 63 του ίδιου νόμου).

Οι ανωτέρω διατάξεις αντικαταστάθηκαν από το αρ. 16 Ν.3863/2010. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του νόμου αυτού, «ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται μπορεί να χρησιμοποιήσει το χρόνο ασφάλισης κατά το διάστημα της αναστολής, ή περικοπής της σύνταξης, ή της καταβολής προσαυξημένων ή μη ασφαλιστικών εισφορών, για την προσαύξηση της σύνταξης από τον φορέα που συνταξιοδοτείται, ή για τη θεμελίωση νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος από άλλο φορέα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων».

Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται σε συνταξιούχους λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία ( παρ. 1 αρ. 16) ή αυτοαπασχολούνται (παρ. 2 αρ. 16) από 15/7/2010, ήτοι από τη δημοσίευση του Ν.3863/2010. Όσοι συνταξιούχοι έχουν ήδη αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχολούνται και έως την ισχύ του παρόντος νόμου δεν καταλαμβάνονταν από τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999, όπως ίσχυαν έως την αντικατάστασή του με το παρόν άρθρο, οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται από 1.1.2013. Οι διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.2676/1999, όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του με το παρόν, εξακολουθούν να ισχύουν έως 31.12.2012 για όσους συνταξιούχους είχαν ήδη υπαχθεί σε αυτές έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από 1.1.2013 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καταργούμενης κάθε αντίθετης διάταξης.

Συμπερασματικά:

1) Όσοι συντ/χοι λόγω γήρατος ή θανάτου φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας αναλαμβάνουν εργασία από 5/1/2001 και καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.2676/1999, θα πρέπει να αναστείλουν ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, την καταβολή των συντάξεών τους, κύριων και επικουρικών, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τον χρόνο της απασχόλησής τους για την προσαύξηση της σύνταξής τους ή για θεμελίωση νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Και όσοι συντ/χοι καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του άρθρου 63 Ν.2676/1999 και έχουν ήδη υπαχθεί σε αυτές έως 15/7/2010, οι διατάξεις αυτές θα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31/12/2012.

2) Όσοι συντ/χοι λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται από 15/7/2010 και εφεξής, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το χρόνο ασφάλισης κατά το διάστημα της αναστολής, ή περικοπής της σύνταξης, ή της καταβολής προσαυξημένων ή μη ασφαλιστικών εισφορών, (ανάλογα τι απαιτείται σε κάθε περίπτωση) για την προσαύξηση της σύνταξης από τον φορέα που συνταξιοδοτείται, ή για τη θεμελίωση νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος από άλλο φορέα. Επίσης από 1/1/2013 και εφεξής εφαρμόζονται σε όλους τους απασχολούμενους συντ/χους (πλην των ρητά οριζομένων εξαιρέσεων) είτε αυτοί καταλαμβάνονταν έως 15/7/2010 από τις διατάξεις του αρ. 63 του Ν.2676/1999 είτε δεν είχαν υπαχθεί σε αυτές.

Παραδείγματα

α) Συνταξιούχος του ΝΑΤ, που λαμβάνει και επικουρική σύνταξη από το ΝΑΤ-ΚΕΑΝ από 1/1/2006 και αναλαμβάνει εργασία από 1/1/2007, ενώ δεν καταλαμβάνεται από τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.2676/1999, καθώς το ΝΑΤ δεν ανήκει στους φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, και ο χρόνος απασχόλησής του είναι συντάξιμος χωρίς να απαιτείται αναστολή καταβολής της σύνταξής του, από 1/1/2013 θα ισχύσουν οι νέες διατάξεις του αρ. 16 του Ν.3863/2010 και ο χρόνος απασχόλησής του από 1/1/2013 και εφεξής θα είναι συντάξιμος υπό προϋποθέσεις (ηλικία, είδος απασχόλησης κλπ. με βάση τα οποία απαιτείται ανάλογα αναστολή ή περικοπή της σύνταξης ή καταβολή προσαυξημένων εισφορών).

β) Συνταξιούχος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1/1/2011, που λάμβανε επικουρική σύνταξη από το ΤΕΑΥΦΕ από 1/1/2002 χωρίς αναστολή σύνταξης και ζητά να της χορηγηθεί σύνταξη ΕΤΕΑΜ χρησιμοποιώντας το χρόνο της απασχόλησής της για το διάστημα από 1/1/2003 έως 31/12/2010, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το χρόνο αυτό ως συντάξιμο, επειδή η συντ/χος καταλαμβάνεται από τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.2676/1999 και έπρεπε να γίνει αναστολή καταβολής της επικουρικής της σύνταξης. Αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ούτε το χρόνο απασχόλησης από 15/7/2010, αφού για όσους καταλαμβάνονταν από τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.2676/1999, εξακολουθούν να ισχύουν αυτές μέχρι 31/12/2012.

γ) Συνταξιούχος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1/1/2010, χωρίς να έχει δικαιωθεί επικουρικής συντάξεως, η οποία αναλαμβάνει εργασία από 1/1/2011, μπορεί να χρησιμοποιήσει το χρόνο απασχόλησής της ως συντάξιμο για το ΕΤΕΑΜ, χωρίς να απαιτείται αναστολή, περικοπή κλπ. της κύριας σύνταξης, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του αρ. 16 του Ν.3863/2010, αφού δεν ελάμβανε επικουρική σύνταξη.