Οι 7 «εγγυήσεις» για ρύθμιση χρεών στο ΙΚΑ

Με ευνοϊκές ρυθμίσεις επιχειρεί το ΙΚΑ να εισπράξει οφειλές οι οποίες συνολικά φθάνουν τα 7,9 δισ. ευρώ.

Μόνο με «εγγυήσεις» για τη διασφάλιση της είσπραξής των οφειλών θα δίνει το ΙΚΑ το «πράσινο φως» για την υπαγωγή όσων χρωστούν στις νέες ρυθμίσεις χρεών από ασφαλιστικές εισφορές που συνολικά φτάνουν τα 7,9 δις. ευρώ.

Σύμφωνα με την Ημερησία, με εξαίρεση τους οφειλέτες που χρωστούν έως 5.000 ευρώ (οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν το χρέος τους έως και σε 100 δόσεις), οι υπόλοιποι καλούνται να υποβάλλουν, μαζί με την αίτηση, πλήρη στοιχεία για την οικονομική τους κατάσταση και εγγυήσεις ότι θα είναι σε θέση να πληρώνουν τις δόσεις: 48 με τη ρύθμιση της «νέας αρχής» (αφορά οφειλές έως 31/12/2012) και 12 με τη «πάγια ρύθμιση» (για οφειλές που δημιουργήθηκαν από 1/1/2013).

Οι επτά εγγυήσεις

Οι οφειλέτες με βασικό χρέος άνω των 5.000 ευρώ υποχρεούνται, μαζί με την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, να υποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση την οποία δημιούργησε (ως υπόδειγμα) το ΙΚΑ και η οποία περιλαμβάνει:

• Πλήρη στοιχεία ταυτότητας της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων.

• Τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης (κύκλο εργασιών, βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, ίδια κεφάλαια, ζημίες χρήσης).

• Τον τραπεζικό δανεισμό και τις τυχόν οφειλές σε προνομιούχους πιστωτές (Δημόσιο, άλλα ασφαλιστικά ταμεία).

• Τους τραπεζικούς λογαριασμούς (με IBAN ανά τραπεζικό ίδρυμα και τα ποσά).

• Τα οχήματα.

• Τα ακίνητα.

• Το συνολικό οικογενειακό δηλωτέων και τεκμαρτό εισόδημα.