Ποιοι βγαίνουν με πλήρη σύνταξη από τα 56,5 έως τα 60

Πλήρη σύνταξη με όρια ηλικίας που ξεκινούν από 56,5 ετών και φτάνουν στα 60 κλειδώνουν οι μισθωτοί που ασφαλίζονται σε ΙΚΑ, Δημόσιο, Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες, αξιοποιώντας 28 διατάξεις του ασφαλιστικού.
Πλήρη σύνταξη με όρια ηλικίας που ξεκινούν από 56,5 ετών και φτάνουν στα 60 κλειδώνουν οι μισθωτοί που ασφαλίζονται σε ΙΚΑ, Δημόσιο, Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες, αξιοποιώντας 28 διατάξεις του ασφαλιστικού.

Το κλειδί είναι στον χρόνο ασφάλισης που είχαν ως το 2012, γιατί έτσι κατοχυρώνουν την έξοδο με χαμηλότερα όρια ηλικίας.

Στο Δημόσιο απαιτούνται 25 χρόνια, στο ΙΚΑ είτε 35 είτε 33 είτε 18,3 έτη (αν πρόκετιαι για μητέρες που είχαν και ανήλικο), ενώ σε ΔΕΚΟ και τράπεζες η προϋπόθεση είναι να έχουν 35ετία μετά τις 19/8/2015 και κλεισμένα τα 58 ή αν πρόκειται για μητέρες να είχαν 25ετία και ανήλικο έως το 2012.

Οι ευκαιρίες αυτές ή τα παράθυρα, όπως λέγονται, της νομοθεσίας ισχύουν μόνο για όσους είχαν έναρξη ασφάλισης, δηλαδή κόλλησαν για πρώτη φορά ένσημα μέχρι τις 31/12/1992.

Όλο το νομοσχέδιο για ασφαλιστικό - εργασιακό: Τι αλλάζει με εισφορές - συντάξεις

Αν η έναρξη ασφάλισης είναι μετά την 1η/1/1993, τότε υπάγονται στο καθεστώς των νέων μετά το 1993 ασφαλισμένων όπου η νομοθεσία δεν έχει παράθυρα, αλλά ορίζει ότι για να πάρουν πλήρη σύνταξη θα πρέπει να έχουν 40 χρόνια και κλεισμένα τα 62 ή να περιμένουν έως τα 62 ή να περιμένουν έως τα 67 αν συμπληρώνουν λιγότερα από 40 χρόνια ασφάλισης.

Τη μειωμένη σύνταξη μπορούν να την πάρουν στα 62, εφόσον συμπληρώνουν 15 χρόνια ασφάλισης.

Στο ΙΚΑ τα νέα όρια ηλικίας ισχύουν για όσους ασφαλισμένους πριν το 1993, συμπληρώνουν μετά τις 19/8/2015 την ηλικία που θα έπαιρναν σύνταξη με το παλιό καθεστώς.

- Σύνταξη με ανήλικο και ηλικία 55 μετά τις 19/8/20015. Οι γυναίκες που είχαν 5.500 ένσημα έως το 2010 και ανήλικο έβγαιναν στα 55 με πλήρη και στα 50 με μειωμένη. Όσες έπιασαν τα 55 μετά τις 19/8/2015 βγαίνουν με το νέο όριο ηλικίας που είναι 56,5 ετών. Αλλάζει και η ηλικία για μειωμένη σύνταξη για όσους πιάνουν τα 50 μετά τις 19/8/2015. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα αποχωρήσουν στα 55. Αν η ηλικία των 55 συμπληρώθηκε το 2016, το όριο για την πλήρη σύνταξη γίνεται 58.

Αν όμως κλείνουν τα 50 το 2016, τότε αλλάζει και το όριο για μειωμένη σύνταξη και γίνεται 59,6 ετών. Αν τα 55 συμπληρωθούν το 2017, το νέο όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη για μια μητέρα με ανήλικο το 2010 πάει στα 59,6 και για τη μειωμένη στα 58,5 εφόσον έκλεισε το 50ό έτος το 2017. Για το 2018 τα όρια είναι 61 για πλήρη και 62,6 ενώ όσες κλείσουν τα 55 το 2019 παίρνουν πλήρη στα 62,6 και όσες κλείσουν τα 50 παίρνουν μειωμένη στα 61,10 ετών. Τα όρια ηλικίας ανεβαίνουν για τη μειωμένη τα έτη 2020, 2021 και 2022.

- Σύνταξη με ανήλικο και ηλικία 57 μετά τις 19/8/2015. Έβγαιναν στα 57 με πλήρη και στα 52 με μειωμένη. Όσες έπιασαν τα 57 μετά τις 19/8/2015 βγαίνουν με το νέο όριο ηλικίας που είναι 58,36 ετών. Αλλάζει και η ηλικία για μειωμένη σύνταξη, για όσες πιάνουν τα 52 μετά τις 18/8/2015 βγαινουν με το νέο όριο ηλικίας που είναι 58,3 ετών. Αλλάζει και η ηλικία για μειωμένη σύνταξη για όσες πιάνουν τα 52 μετά τις 19/8/2015. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα αποχωρήσουν στα 55.

- Σύνταξη με ανήλικο και ηλικία 60 μετά τις 19/8/2015. Οι γυναίκες που είχαν 5.500 ένσημα το 2012 και ανήλικο έβγαιναν στα 60 με πλήρη και στα 55 με μειωμένη. Όσες έπιασαν τα 60 μετά τις 19/8/2015 βγαίνουν με το νέο όριο ηλικίας που είναι 60,11 ετών.

- Κατοχυρώνουν τις ηλικίες εξόδου που είναι 55,56 και 56,5 για τη μειωμένη σύνταξη και 57, 58 και 58,5 ετών για πλήρη σύνταξη εφόσον έχουν 10.000 ημέρες το 2010, το 2011 και το 2012 αντίστοιχα. Για την κατοχύρωση βοηθούν και οι αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου.

- Οι διατάξεις για σύνταξη γυναικών με 10.000 ένσημα επιτρέπουν την έξοδο και πριν από τα 60 ή τα 62 με τις εξής προϋποθέσεις:

- Ασφαλισμένη με 10.000 ημέρες το 2010 κατοχυρώνει την ηλικία των 55 για μειωμένη και 57 για πλήρη. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρει σύνταξη με το όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν πιάσει τα 55 είτε τα 57.

- Ασφαλισμένη με 10.000 ημέρες το 2011 κατοχυρώνει την ηλικία των 56 για μειωμένη και 58 για πλήρη. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρει σύνταξη με το όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν πιάσει τα 56 είτε τα 58.

- Ασφαλισμένη με 10.000 ημέρες το 2012 κατοχυρώνει την ηλικία των 56,5 για μειωμένη και 58,5 για πλήρη. Αν έκλεισε τα 58,5 το 2016 θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρη στα 60,8 ενώ φεύγει οποτεδήποτε με μειωμένη γιατί έκλεισε τα 56,5 πριν από την αλλαγή των ορίων ηλικίας, δηλαδή πριν από τις 19/8/2015.

- Οι διατάξεις του Δημοσίου για τα νέα όρια ηλικίας προβλέπουν ότι ο ασφαλισμένος θεμελιώνει δικαίωμα και κατοχυρώνει την ηλικία συνταξιοδότησης με 25 χρόνια εργασίας, αρκεί να τα συμπληρώνει έως το 2012.

- Με το «κλειδί» της 25ετίας μπορούν να επιλάξουν αν θα αποχωρήσουν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο όριο ηλικίας.

- Αν στην ηλικία συνταξιοδότησης έχουν 35, 36 ή 37, το νέο όριο συνταξιοδότησης είναι κάτω από τα 62. Αν τα έτη αυτά όμως συμπληρώνονται από 1ης/1/2022 και μετά, τότε ο χρόνος για την έξοδο στη σύνταξη αυξάνεται στα 40 έτη και η ηλικία εξόδου είναι το 62ο έτος.

- Με λιγότερα από 35 έτη τα όρια ηλικίας είναι χαμηλά για τις μητέρες και τους πατέρες με ανήλικο παιδί και για τους τρίτεκνους, εφόσον συμπλήρωσαν 25ετίας έως το 2012.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος