Σχολείο και Τοπικός Πολιτισμός

Άρθρο του κ. του Ελευθέριου Γείτονα, Γενικού Διευθυντή Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ για το θεωρητικό ζήτημα Σχολείο και Πολιτισμός.
Το θεωρητικό ζήτημα Σχολείο και Πολιτισμός έχει ευρύτατα συζητηθεί τόσο από πλευράς θεωρητικών της εκπαίδευσης όσο και από πλευράς πολιτικών που ασχολούνται με την πολιτική πολιτισμού για την εκπαίδευση.

Ο ίδιος, συνεισφέροντας στο σχεδιασμό τεσσάρων σχολείων μέχρι σήμερα και διακονώντας πιστά την υλοποίηση των προγραμμάτων των Σχολείων αυτών, είχα ξεκινήσει από μια παραδοχή στην ιδρυτική πράξη αυτών των εκπαιδευτικών οργανισμών: Είμαστε σχολεία παιδείας και πολιτισμού.
Αυτή η αξιωματική θέση σηματοδοτεί ή υπαγορεύει και την αναγκαιότητα για ενσωμάτωση του πολιτισμού ως κυρίαρχης ύλης στον κορμό των αναλυτικών προγραμμάτων.Διαβάστε το άρθρο του Ελευθέριου Γείτονα, Γενικού Διευθυντή Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ