Η ατζέντα Τσίπρα - Ολάντ

Οι ελληνογαλλικές οικονομικές σχέσεις ενόψει της επίσκεψης του Γάλλου προέδρου. Ποιες οι επενδύσεις στη χώρα μας, ποιες οι ελληνικές επενδύσεις στη Γαλλία.

Η Γαλλία εξάγει στην Ελλάδα ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών προϊόντων και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας (εξοπλιστικά συστήματα, αεροσκάφη airbus, αυτοκίνητα), ενώ οι ελληνικές εξαγωγές επικεντρώνονται κυρίως σε πρώτες ύλες, προϊόντα ελαφράς βιομηχανίας και τρόφιμα και ως εκ τούτου δεν δύνανται να αντισταθμίσουν την αξία των εισαγωγών.

Όσον αφορά στις κυριότερες κατηγορίες εξαγομένων ελληνικών προϊόντων, αυτές είναι φαρμακευτικά προϊόντα, αργίλιο και τεχνουργήματα, ιχθύες και προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας, χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό, πλαστικές ύλες. Οι πέντε κυριότερες κατηγορίες αποτελούν περίπου το 47% του συνόλου των εξαγωγών. Παρατηρείται συνεπώς τάση συγκέντρωσης των ελληνικών εξαγωγών. Σημαντική είναι η αύξηση σε φαρμακευτικά προϊόντα, σε ορυκτά καύσιμα και σε προϊόντα χαλκού.

Το 2014 οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία ανήλθαν σε 648,7 εκ.€, έναντι 647,5 εκ.€, το 2013 (+0,2%), καθιστώντας την Γαλλία 13ο πελάτη-εισαγωγέα των ελληνικών προϊόντων (12ο το 2012), με ποσοστό συμμετοχής 2,4% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών (27,2 δις €).

Το ίδιο έτος, οι γαλλικές εξαγωγές προς την Ελλάδα ανήλθαν σε 2,16 δισ. €, έναντι 2,18 δισ. € το 2013 (-0,9%), καθιστώντας την Γαλλία 8ο προμηθευτή της χώρας μας (6ος το 2013) μετά τις Ρωσία, Γερμανία, Ιράκ, Ιταλία, Κίνα, Καζακστάν και Κάτω Χώρες με μερίδιο 4,5% επί του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών (47,7 δισ. €).

Το εμπορικό ισοζύγιο, καίτοι χρονίως ελλειμματικό για την Ελλάδα, από το 2009 παρουσιάζει σταθερή βελτίωση με περαιτέρω μείωση του ελλείμματος το 2012 έναντι του 2011 (κατά 13,1%), τόσο λόγω της σταθερής πορείας των εξαγωγών μας, όσο και της μείωσης των εισαγωγών μας (εκ της υφεσιακής συστολής της εγχώριας ζήτησης). Ομοίως, το 2014, σημειώθηκε περαιτέρω μείωση του εις βάρος μας εμπορικού ελλείμματος, κατά 1,4% έναντι του 2013 (λόγω της μεγαλύτερης μείωσης των εισαγωγών μας από την οριακή αύξηση των εξαγωγών μας προς Γαλλία). Πάντως το έλλειμμα διατηρείται ακόμη ιδιαίτερα υψηλό για την Ελλάδα στο επίπεδο του -1,5 δις € .

Εξετάζοντας τη σύνθεση των εξαγομένων προϊόντων προς την Γαλλία το 2014, επισημαίνεται ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα αποτέλεσαν όπως και το 2013 την πρώτη εξαγόμενη κατηγορία με ποσοστό 8,9% (14,3% το 2013) επί του συνόλου των εξαγωγών. Τα ιχθυηρά και τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας το 2014 κατατάσσονται στην 2η θέση με 42,7 εκ.€ και ποσοστό 6,6%. (με έμφαση στη τσιπούρα και το λαυράκι). Σημειώνεται ότι η Ελλάδα κατέχει στη Γαλλία τα υψηλότερα ποσοστά κάλυψης των εισαγωγών της σε ιχθυηρά μεσογειακής προέλευσης που αντιστοιχούν σχεδόν στα 2/3 των γαλλικών αναγκών.

Το αργίλιο και προϊόντα του, κατέλαβαν το 2014 την 3η θέση (2η το 2013) με ποσοστό 6,2% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. Στην 4η θέση των εξαγωγών μας προς Γαλλία και το 2014 ευρέθησαν οι σωλήνες χαλκού, ενώ στην 5η τα ροδάκινα παρασκευασμένα ή διατηρημένα. Σημαντική ακόμη υπήρξε το 2014 η συμβολή στις ελληνικές εξαγωγές προς Γαλλία των λαδιών πετρελαίου και ασφαλτούχων ορυκτών με ποσοστό 2,6%. Την 6η θέση κατέλαβαν οι πλάκες/φύλλα και ταινίες από πλαστικές ύλες

Αναφορικά με τις εξαγωγές ενδυμάτων οι τάσεις χαρακτηρίζονται ιδιαιτέρως πτωτικές, από το 2008 και εντεύθεν, ενώ οι εξαγωγές ελαιολάδου από 1,9 εκ.€ το 2012, ανήλθαν σε 2,7 εκ.€ το 2013, πολύ κάτω των δυνατοτήτων στους.

Στο πεδίο των εισαγωγών μας από τη Γαλλία το 2014, διακρίνονται ως κυριότερες κατηγορίες, τα κρέατα και τα προϊόντα αυτών (βόεια, χοίρεια) με ποσοστό 9,8% επί των συνολικών εισαγωγών (12,2% το 2013), τα φαρμακευτικά προϊόντα με ποσοστό 8,9% (10,8% το 2013), τα ελικόπτερα (5,6%), τα ορυκτέλαια, πετρελαιοειδή με 5,1% (9,2% το 2013), η ζάχαρη (1,9%), τα πλατέα προϊόντα έλασης σιδήρου/χάλυβα (1,9%), τα προϊόντα ομορφιάς, μακιγιάζ & συναφή (1,8%), τα επιβατικά αυτοκίνητα (1,6%), τα σύρματα χαλκού (1,4%), ο ηλεκτρικός / ηλεκτρονικός εξοπλισμός & μηχ/τα (1,2%) και τα εντομοκτόνα (1%).

Β. Επενδύσεις – Επενδυτική Δραστηριότητα

α) Γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα

Η Γαλλία αποτέλεσε το 2014 τον 4ο μεγαλύτερο ξένο επενδυτή στην χώρα μας (μετά το Λουξεμβούργο με 4,8 δισ. €, την Γερμανία με 4,6 δισ. και την Ολλανδία με 4,5 δισ. €). Το συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο των γαλλικών επιχειρήσεων ανήλθε το 2014 στα 1,5 δισ. € (έναντι 2,2 δισ. € το 2013, 3,1 δισ. το 2012 και 2 δισ. € το 2011), βάσει στοιχείων της Τράπεζας Ελλάδας.

Βάσει στοιχείων της Agence Française des Investissements Etrangers το συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο των γαλλικών επιχειρήσεων έτους 2012 φθάνει τα 5,6 δισ. €.

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται σήμερα περί τις 120 θυγατρικές εταιρείες γαλλικών ομίλων και επιχειρήσεων ή κοινοπραξίες με αντίστοιχες ελληνικές. Υπολογίζεται ότι εν λόγω εταιρείες έχουν προβεί σε προσλήψεις 31.000 υπαλλήλων.

Οι γαλλικές εταιρείες ευρίσκονται εγκατεστημένες κυρίως στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη επιδεικνύοντας μεγάλη διαφοροποίηση στις δραστηριότητές τους. Οι προτεραιότητες των γαλλικών επιχειρήσεων ως προς την Ελλάδα αφορούν : ενέργεια, τουρισμό, βασικές υποδομές (δημόσια έργα-αυτοκινητόδρομοι, υπηρεσίες κοινής ωφελείας-ύδρευση-ΕΥΔΑΠ,ΕΥΑΘ, όπου η SUEZ GDF κατέχει μερίδιο 4,7%), μεταφορές (ειδικότερα τους σιδηροδρόμους) και τον τομέα της υγείας.

Οι σημαντικότεροι κλάδοι και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτούς είναι :

Βιομηχανία (Lafarge-τσιμέντο, Michelin-ελαστικά, Nexans-καλώδια, Rhodia-πλαστικές ίνες για βιομηχανική χρήση, Safran και Thales –αεροναυπηγική, αμυντικά συστήματα, Schneider –ηλεκτρολογικό υλικό, Veritas-πιστοποίηση ποιότητας)

Οχήματα (PSA Peugeot, Citroen και Renault).

Eνέργεια (EDF, Alstom, Total, Cofely GDF Suez –μακροχρόνια διαχείριση τεχνικών εγκαταστάσεων, ενεργειακή διαχείριση και διαχείριση τεχνικών εγκαταστάσεων, Tenesol, DCNS και Veolia).

Υποδομές και Μεταφορές (Vinci, CMA-CGM-θαλάσσιες μεταφορές, Geodis, Systra)

Καταναλωτικά προϊόντα (Baccarat, L’Oréal, Hermès, SEB, Dior).

Φαρμακοβιομηχανία (Sanofi, Aventis, Pierre Fabre, Biomerieux).

Δίκτυα Διανομής (Leroy Merlin).

Τρόφιμα (Pernod Ricard-αλκοολούχα ποτά, Danone).

Aσφάλειες (AXA, Groupama, CNP).

Toυρισμός (Accor, Club, Med).

Την τελευταία 10ετία οι γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα κατευθύνονται κυρίως στην ενέργεια (ηλεκτρισμός και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). ‘Όμως η δραστηριοποίηση των γαλλικών εταιρειών επεκτείνεται και σε άλλους τομείς [κλάδος τροφίμων-ποτών, τομέας παροχής υπηρεσιών (ασφαλιστικές εταιρείες, δίκτυα διανομής, τουριστικές εταιρείες κ.ά.)

Η γαλλική πλευρά έχει επίσης αναφέρει δια του επιτετραμμένου Πρεσβείας της Γαλλίας κ.Morois (21.6.2015) την ύπαρξη δύο έργων σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης και τα οποία καθυστερούν λόγω διοικητικών και νομικών προσκομμάτων:

Το πρώτο αφορά επένδυση του Club Med στο νησί της Κω, το οποίο έχει αποφασίσει λόγω των πολιτικών εξελίξεων να αποσυρθεί από την περιοχή της Β.Αφρικής και να ενισχύσει την παρουσία του στην Ισπανία και την χώρα μας. Το συγκεκριμένο έργο είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς η επιτυχία του θα αποτελέσει οδηγό για αντίστοιχα έργα στη χώρα μας. Προς τούτο, το Club Med έχει συνεταιρισθεί με ελληνική εταιρεία, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι αναμένεται η δημιουργία τουλάχιστον 100 νέων θέσεων εργασίας.

Επίσης, ο Όμιλος «Elpedison» (σύμπραξη των εταιρειών: Ελληνικά Πετρέλαια, Ελλάκτωρ και Edison - Ιταλία, οι μέτοχοι της οποίας βρίσκονται στη διαδικασία πώλησης του μεγαλύτερου μέρους των μετοχών στη γαλλική EDF). Η Elpedison Power, με δύο ιδιόκτητες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο στη Θίσβη και τη Θεσσαλονίκη, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, έχοντας επενδύσει 525 εκατ. € από ίδια κεφάλαια και με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 820 MW. H Elpedison Trading δραστηριοποιείται στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτοντας την ευρύτερη αγορά της ΝΑ Ευρώπης.

Για τη συνεργασία και συμπράξεις εταιρειών δύο χωρών στον τομέα υψηλής τεχνολογίας, υπάρχει προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχες επιτυχημένες συνεργασίες στον αμυντικό τομέα, ενώ πολύ θετική είναι και η συμβολή και του cluster Coralia. Επίσης γαλλική πλευρά επισημαίνει και ενδεχόμενο ερευνητικής συνεργασίας μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος EUREKA.

β) Ελληνικές επενδύσεις στην Γαλλία

Το σύνολο των ελληνικών επενδύσεων στη Γαλλία, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας, ανήρχετο έως 31.12.2014 στα 23 εκ.€, έναντι 18,8 εκ. € το 2013, 17,1 εκ.€ το 2012 και 15,8 εκ.€ το 2011. Οι σημαντικότερες επενδύσεις ελληνικών εταιρειών στη Γαλλία ήταν από τις εταιρείες Cardigo, Βιοχάλκο στον τομέα των δομικών υλικών, Lavipharm, Stelma SA, Exodus, Famar, Κορρές στους τομείς των φαρμάκων και καλλυντικών, Intralot, Autovision, Όμιλος Κυριακούλη, Όμιλος Cocomat, Λαλαούνης και Folli Follie στον τομέα του κοσμήματος, Μαΐλλης στον τομέα των υλικών συσκευασίας και Μπουτάρης ΑΕ στον τομέα οινοποιίας.

Σημαντική είναι η εξαγορά της S&Β Βιομηχανικά ορυκτά (3η παγκοσμίως παραγωγός μπεντονίτη), από τον γαλλικό όμιλο Ιmerys έναντι 700 εκ. ευρώ. Η οικογένεια Κυριακόπουλου, η οποία είχε την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της ελληνικής εταιρείας, με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, θα κατέχει το 4,4% του μετοχικού κεφαλαίου της γαλλικής εταιρείας.

Γ. Τουρισμός

Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους προσφιλέστερους προορισμούς για τους Γάλλους τουρίστες. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, το 2014 επισκέφθηκαν την χώρα μας 1.463.157 Γάλλοι τουρίστες έναντι 1.152.217 το 2013 (αύξηση 27%), ήτοι το 6,6% του συνολικού τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα μας. Αυξημένες ήταν επίσης και οι αντίστοιχες τουριστικές εισπράξεις από Γαλλία.