Quantcast

Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν/σ για την επιτάχυνση του νομοθετικού έργου

«Ξεπάγωμα» των προσλήψεων, διεύρυνση των δικαιούχων μειωμένων ή μηδενικών δημοτικών τελών, χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στις διατάξεις.
«Ξεπάγωμα» των προσλήψεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων, διεύρυνση των δικαιούχων μειωμένων ή μηδενικών δημοτικών τελών, χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας σε κατηγορίες υπαλλήλων, αύξηση ωρών απασχόλησης των υπαλλήλων ΙΔΑΧ και μείωση του ωραρίου του προσωπικού των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στις διατάξεις του νομοσχεδίου για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου.

Ειδικότερα, για την αντιμετώπιση του προβλήματος έλλειψης προσωπικού στους δήμους, εξαιρούνται της αναστολής προσλήψεων οι διορισμοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων, καθώς και των κλάδων ΔΕ χειριστών μηχανημάτων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα κ.λπ.). Αίρεται επίσης, η αναστολή στις προσλήψεις σε νησιωτικούς δήμους όλων των κλάδων των ειδικοτήτων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ.

Επίσης, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου παρέχεται η δυνατότητα μείωσης των δημοτικών τελών ή η πλήρη απαλλαγή για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια ανέργους. Οι ευπαθείς ομάδες μπορούν να πληρώνουν ειδικό τιμολόγιο με μειωμένα ή και μηδενικά τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης.

Χορηγείται επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ύψους 150 ευρώ μηνιαίως στους υπαλλήλους του Δημοσίου, των δήμων και των περιφερειών και των ΝΠΔΔ που απασχολούνται στην αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων.

Αυξάνεται το ωράριο εργασίας (αντίστοιχα και οι αποδοχές) των υπαλλήλων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των δήμων μειωμένου ωραρίου μέχρι το ανώτατο όριο πλήρους απασχόλησης. Ταυτόχρονα, μειώνονται κατά δύο ώρες ημερησίως το ωράριο απασχόλησης των βρεφονηπιοκόμων στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και έτσι επανέρχεται η 6ωρη απασχόληση. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, από την εν λόγω ρύθμιση «δεν θίγεται η ομαλή λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών».

Επιχειρείται ακόμα να δοθεί τέλος στην ταλαιπωρία εργαζομένων των δήμων, οι οποίοι αν και έχουν δικαιωθεί από τα δικαστήρια, με αποφάσεις που διατάσσουν την παραμονή ή την επάνοδό τους στην εργασία τους ή αναγνωρίζουν τις σχέσεις εργασίας τους σε αορίστου χρόνου οι δήμοι δεν μπορούν να επανορθώσουν εξαιτίας της απόλυτης απαγόρευσης παραίτησης από ένδικα μέσα σε δίκες με μισθολογικό περιεχόμενο. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα παραίτησης από ένδικα μέσα κατά σχετικών πρωτόδικων δικαστικών αποφάσεων, εφ’όσον υπάρχει θετική γνωμοδότηση δικηγόρου και σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας.

Πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι μετατάχθηκαν υποχρεωτικά σε σωφρονιστικά καταστήματα και η υπηρεσία δημοτικής αστυνομίας στην οποία υπηρετούσαν δεν έχει επανασυσταθεί μπορούν να μεταταχθούν σε προσωποπαγείς θέσεις του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στη διάθεση του υπουργού.

Το νομοσχέδιο, δίνει τη δυνατότητα στους δήμους να λειτουργούν αποτεφρωτήρια νεκρών όχι μόνο σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους, αλλά και σε εκτάσεις που τους έχουν παραχωρηθεί, ενώ κέντρα αποτέφρωσης μπορεί να λειτουργεί και ο ΕΔΣΝΑ. Επίσης, κάθε πρόσωπο θα μπορεί με δήλωσή του σε συμβολαιογράφο να ορίσει τον τόπο και τη μέθοδο ταφής του.

Παρατείνεται για άλλα 8 χρόνια η προθεσμία που έχουν άστεγοι και οικονομικά αδύναμοι δημότες να ανεγείρουν κατοικία σε δημοτικά οικόπεδα που τους παραχωρήθηκαν με τον νόμο 3463/2006.

Ρυθμίζεται νομοθετικά το επί χρόνια εκκρεμές ζήτημα των επιτυχόντων του 8/1997 γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, οι οποίοι πλέον κατατάσσονται μετά από αίτησή τους σε νέο πίνακα διοριστέων εκτός κι αν έχουν διοριστεί στο Δημόσιο ως δημόσιοι υπάλληλοι ή ως υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ως διοριστέοι δεν είχαν αποδεχτεί τον διορισμό τους.

Συστήνονται, τέλος, στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ειδική επιτροπή που θα προτείνει τη ριζική αναμόρφωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και πληροφοριακό σύστημα διασύνδεσης ληξιαρχείων - δημοτολογίων, γεγονός που εκτιμάται ότι θα πατάξει τη γραφειοκρατία και τη συνακόλουθη ταλαιπωρία των πολιτών.


ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ