Πώς προσγείωσαν το... τίμημα!

Στο 1,239 δισ. ευρώ η αποτίμηση της κατώτατης εύλογης αξίας του ακινήτου τον Μάρτιο του 2013 από ανεξάρτητο εκτιμητή. Διαβάστε το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Realnews.
Των Σ. Καψώχα και Α. Παπαϊωάννου

Υποπτα παιχνίδια, περίεργες συμπτώσεις και πλούσιο παρασκήνιο συνοδεύουν τη διαδρομή από την προκήρυξη της πώλησης του Ελληνικού μέχρι το άνοιγμα της μίας και μοναδικής προσφοράς -καθώς οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι χάθηκαν στην πορεία- της εταιρείας Lamda Development, συμφερόντων του ομίλου Λάτση.

Δεδομένου ότι απομένουν μόλις τρία εικοσιτετράωρα μέχρι την Τετάρτη, προκειμένου η ενδιαφερόμενη εταιρεία να καταθέσει νέα, βελτιωμένη οικονομική προσφορά, καθώς η πρώτη (ύψους 430 εκατ. ευρώ) κρίθηκε ανεπαρκής, η Realnews αποκαλύπτει τις υπόγειες διαδρομές και τις αντιπαραθέσεις των αρμόδιων φορέων για την απομείωση της αξίας του Ελληνικού και τις «λειάνσεις» του νόμου για να διευκολυνθούν οι ιδιώτες ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

Πατήστε πάνω στη φωτογραφία και διαβάστε το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Realnews
Στις 26 Μαρτίου οι εξελίξεις για το «Ελληνικό»