Αγνή Μαριακάκη: Η πανδημία αναδεικνύει τις διαφορές των φύλων στην καθημερινότητα και την εργασία

Παρότι οι γυναίκες έχουν προχωρήσει σε ανδροκρατούμενα μέχρι τώρα πεδία, στην εκπαίδευση και στην απασχόληση, ωστόσο δεν συμβαίνει το ίδιο και με τους άνδρες, δηλαδή οι άνδρες δεν έχουν αγκαλιάσει αντίστοιχα τις μέχρι τώρα γυναικοκρατούμενες δραστηριότητες, όπως η φροντίδα για τα παιδιά και η φροντίδα για το σπίτι. Σε μεγάλο βαθμό αυτές οι εργασίες παραμένουν κατά κύριο λόγο ευθύνη των γυναικών στην οικογένεια.

Σύμφωνα με την έρευνα του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, που έγινε τον Απρίλιο του 2020, κατά τη διάρκεια του lockdown, μόλις 11% των γυναικών αναφέρουν ότι και οι δύο γονείς μοιράζονται εξίσου το διάβασμα των παιδιών, ενώ το 18% των γυναικών αναφέρει ότι μοιράζονται και οι δύο γονείς εξίσου τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Oι γυναίκες δείχνουν να επωμίζονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τις υποχρεώσεις του γονικού ρόλου από ότι οι άνδρες. Κατά τη διάρκεια δε της πανδημίας 76%% των γονέων ανέφεραν ότι δεν υπήρξε κάποια αλλαγή στη μοίρασμα της φροντίδας των παιδιών ανάμεσα στους δύο γονείς.

Σε ο,τι αφορά την φροντίδα των ηλικιωμένων, 19% των γυναικών αναφέρουν ότι τους ηλικιωμένους φροντίζουν και οι δύο εξίσου σε σύγκριση με το 38% των ανδρών που αναφέρουν ισότιμη φροντίδα των ηλικιωμένων. Η διαφορά στο πώς αντιλαμβάνονται τα δύο φύλα τη συμμετοχή τους στη φροντίδα των ηλικιωμένων είναι μεγάλη και οφείλεται στο φαινόμενο της «μεγέθυνσης» (overclaiming). Δηλαδή, όταν οι άνδρες κάνουν κάτι που ξεφεύγει από τον τυπικό και παραδοσιακό ανδρικό ρόλο, όπως είναι η φροντίδα του σπιτιού, των παιδιών, των ηλικιωμένων, τότε την όποια συνεισφορά τους τη «μεγεθύνουν» την αισθάνονται πολύ μεγαλύτερη από ότι είναι στην πράξη, και μάλιστα σε σύγκριση με τη συνεισφορά των γυναικών.

Η πραγματικότητα είναι ότι οι γυναίκες, σε πολύ μεγάλο βαθμό επωμίζονται το μεγάλο βάρος της μη αμειβόμενης εργασίας, πράγμα που είναι πιθανό αργότερα να αποτελέσει τροχοπέδη στην επαγγελματική τους πορεία και εξέλιξη, ειδικά σε συνθήκες μιας πιθανής επακόλουθης ύφεσης. Η έρευνα έδειξε ότι μια πιθανή ύφεση μετά την πανδημία θα επέφερε κινδύνους απώλειας ή συρρίκνωσης της εργασίας που αφορούν ναι μεν όλους αλλά ακόμα περισσότερο τις γυναίκες (19% αναφέρουν ότι θα επηρεάσει περισσότερο τις γυναίκες, σε σύγκριση με 1% που αναφέρουν ότι θα επηρεάσει περισσότερο τους άνδρες).

Θα είναι σημαντικό να παραμένουμε όλοι ευαισθητοποιημένοι ως προς τα πρότυπα φύλου που περνάνε στις επόμενες γενιές τόσο στο σπίτι όσο και στην εκπαίδευση, αν θέλουμε τα δύο φύλα να έχουν ίσες ευκαιρίες στην ευζωία και την εξέλιξή τους.

H TAYTOTHTA TΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα έγινε από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Επιτροπή Women in Business (WIB) σε δείγμα 546 ατόμων, με online ερωτηματολόγιο τον Απρίλιο του 2020, κατά τη διάρκεια των μέτρων ελέγχου της πανδημίας. Συμμετείχαν 68% γυναίκες και 32% άνδρες, το 77% των ερωτωμένων ήταν από 25 – 54 ετών, το 60% είχε μεταπτυχιακές σπουδές, και το 97% ήταν εργαζόμενοι.