Ενεργειακός κόμβος η Τουρκία

Εχοντας εξασφαλίσει χρηματοδότηση 500 εκατ. δολαρίων, η κρατική εταιρεία αγωγών και εμπορίας πετρελαίου και φυσικού αερίου της Τουρκίας, BOTAS, πρόκειται να προχωρήσει στην τρίτη φάση της επέκτασης της υπόγειας αποθήκης αερίου στις εγκαταστάσεις της, στον βόρειο Μαρμαρά. Αυτό είναι ένα από τα πολλά έργα αποθήκευσης φυσικού αερίου που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, με στόχο την ενεργειακή ασφάλεια.

Η ενεργειακή ζήτηση στην Τουρκία αναπτύσσεται ραγδαία, λόγω του αυξανόμενου πληθυσμού και της αντικατάστασης άλλων μορφών ενέργειας, όπως το πετρέλαιο και ο λιγνίτης.

Η ανάγκη για αποθήκες φυσικού αερίου είναι σημαντική για τη δυναμική οικονομική ανάπτυξη, καθώς μπορεί να περιορίσει τις συνέπειες της μακροοικονομικής και νομισματικής αστάθειας. Αν μια χώρα αποθηκεύει φυσικό αέριο, τότε μπορεί να έχει εξασφαλίσει αρκετές ποσότητες για την επόμενη χρονιά και να μην επιβαρυνθεί από την αύξηση της τιμής του αερίου, ή την ενδεχόμενη υποτίμηση του νομίσματός της. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, πως η Τουρκία είναι μια αγορά όπου η κατανάλωση αερίου αναμένεται να φτάσει τα 55 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα τον χρόνο, μια καθαρή αύξηση πάνω από 13% μέσα σε λιγότερο από μία διετία.

Η υπόγεια αποθήκη αερίου βορείου Μαρμαρά βρίσκεται 60 χλμ. δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Το φυσικό αέριο αποθηκεύεται σε βάθος μεγαλύτερο των 1.000 μέτρων, σε δύο πρώην πεδία φυσικού αερίου, όπου τα κοιτάσματα έχουν στερέψει.

Η νέα φάση επέκτασης της αποθήκης θα αξιοποιήσει τα ίδια πεδία και θα αφορά σε μια πρόσθετη εγκατάσταση αποθήκευσης, χωρητικότητας περίπου 2 δισ. κ.μ. αερίου.

Επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι το έργο θα περιλαμβάνει και υπεράκτιες εγκαταστάσεις, όπως δύο πλατφόρμες με νέες γεωτρήσεις, καθώς και άλλες εγκαταστάσεις στην ακτή, νέους αγωγούς και μια νέα μονάδα φυσικού αερίου, που θα ενσωματωθεί στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

Στα περισσότερα έργα μεγάλης κλίμακας, υπάρχουν οικονομικά αλλά και τεχνικά ρίσκα. Περιληπτικά, είναι δύσκολο να περιγράψουμε αυτούς του κινδύνους, αλλά το κόστος και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων είναι τα κλειδιά για την επιτυχή ολοκλήρωση τέτοιων έργων, ώστε, την ίδια στιγμή, το έργo να διασφαλίσει την ποιότητα και να εκπληρώνει όλες τις διαδικασίες ασφάλειας.

Ο λεπτομερής προϋπολογισμός του έργου μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό του κινδύνου υπέρβασης του κόστους, διότι το κόστος κατασκευής και εγκατάστασης σε χώρους με ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις είναι υψηλότερο, καθώς η κατάσταση στην  οποία βρίσκονται οι παλαιότερες υποδομές είναι άγνωστη και συνεπώς χρήζουν ενός ποιοτικού αναλυτικού σχεδιασμού αλλά και καλύτερης οργάνωσης.

Ολα τα παραπάνω είναι σημαντικά για την επιτυχία ενός έργου σε μια αγορά που αναμένεται να εμφανίσει μεγάλη δυναμική τα επόμενα χρόνια, καθώς οι τιμές των πλωτών μέσων εγκατάστασης και οι χρόνοι παράδοσης των μηχανημάτων λόγω ζήτησης αναμένεται να αυξηθούν.

*Ο Νικόλαος Ζώμπος είναι ειδικός στον κλάδο του Πετρελαίου και του Φυσικού Αερίου, έχοντας αναλάβει υπεργολαβίες και παροχή τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω εταιρειών του για περισσότερα από 15 χρόνια στα μεγαλύτερα έργα υδρογονανθράκων παγκοσμίως. Είναι απόφοιτος του Imperial College στο Λονδίνο, κάτοχος ΜΒΑ στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου και ζει στο Λονδίνο.