Φ. Κουρμούσης: Εντός Νοεμβρίου οι πρώτες ρυθμίσεις οφειλών

Οι οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη Δημοσίου και μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν πλέον τη δυνατότητα να τα ρυθμίσουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του υπουργείου Οικονομικών. 

Μέσω μιας ενιαίας αίτησης, νοικοκυριά και επιχειρήσεις μπορούν να ρυθμίσουν όλες τις οφειλές τους, ανεξαρτήτως του πώς και πότε δημιουργήθηκαν προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων σε έως 420 δόσεις, καθώς και προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως 240 δόσεις.

Αξιοσημείωτο κομμάτι της ρύθμισης οφειλών αποτελεί και η εκ του νόμου πρόβλεψη μερικής διαγραφής χρέους, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως για παράδειγμα εάν η εμπορική αξία της περιουσίας είναι μικρότερη του ύψους της οφειλής, εάν δεν υπάρχει περίσσευμα εσόδων μετά την κάλυψη των εύλογων δαπανών διαβίωσης κ.λπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι εφικτή η μερική διαγραφή:

 • Προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ) έως 75% επί της βασικής οφειλής, καθώς και έως 95% επί των προσαυξήσεων.

 • Προς τις τράπεζες και διαχειριστές δανείων έως 80% επί της βασικής οφειλής, καθώς και έως 100% επί των τόκων.

Μέχρι σήμερα έχουν ήδη υποβληθεί πάνω από 600 οριστικές αιτήσεις και αναμένεται τις αμέσως επόμενες ημέρες, εντός Νοεμβρίου, να επιτευχθούν οι πρώτες ρυθμίσεις οφειλών.

Η διαδικασία είναι ψηφιακή και αποτελείται συνοπτικά από τα ακόλουθα 10 βήματα:

 1. Είσοδος στην πλατφόρμα ofeiles.gov.gr(με χρήση κωδικών Taxisnet) και δημιουργία αίτησης.

 2. Αρση απορρήτου όλων των εμπλεκομένων (δηλ. οφειλέτη, συνοφειλετών και εγγυητών).

 3. Αντληση δεδομένων των ανωτέρω εμπλεκομένων και συμπλήρωση στοιχείων που δεν υπάρχουν ήδη ηλεκτρονικά καταχωρισμένα.

 4. Υποβολή της οριστικής αίτησης.

 5. Διενέργεια ελέγχου ύπαρξης πλούτου των ανωτέρω εμπλεκομένων από τους θεσμικούς πιστωτές.

 6. Παραγωγή μιας αυτοματοποιημένης πρότασης ρύθμισης οφειλών, βάσει του ειδικού αλγορίθμου της πλατφόρμας.

 7. Επισκόπηση πρότασης ρύθμισης οφειλών και συμμετοχή σε ηλεκτρονική ψηφοφορία από τράπεζες και διαχειριστές δανείων για την αποδοχή ή την απόρριψή της. Εάν η πλειοψηφία των ιδιωτών πιστωτών ψηφίσει θετικά, τότε η απόφαση αυτή επιβάλλεται σε όλους τους ιδιώτες πιστωτές. Το Δημόσιο ψηφίζει πάντα θετικά.

 8. Αξιολόγηση της ανωτέρω συμφωνίας ρύθμισης από τον οφειλέτη.

 9. Δυνατότητα πραγματοποίησης διαδικασίας διαπραγμάτευσης με τους ιδιώτες πιστωτές, με την παρουσία πιστοποιημένου διαμεσολαβητή.

 10. Αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης από τον οφειλέτη.

Οσοι οφειλέτες ολοκληρώσουν επιτυχώς τα ανωτέρω βήματα, αποφεύγουν τα μέτρα πιστωτών εναντίον τους, όπως διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και δεσμεύσεις και πλειστηριασμούς στην κινητή και ακίνητη περιουσία τους.

Νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν εξειδικευμένη ενημέρωση μπορούν να απευθυνθούν στα 50 Κέντρα και Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του υπουργείου Οικονομικών που λειτουργούν πανελλαδικά, όπου παρέχονται δωρεάν συμβουλές, κατόπιν προγραμματισμένου τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο 213.212.57.30. Περισσότερες πληροφορίες: www.keyd.gov.gr