Μ. Κρανίδης: Ισχυρή ώθηση στην αγορά ακινήτων

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τέσσερα βασικά μέτρα που αφορούν την ακίνητη περιουσία και τους 6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες.

Η πρώτη ανακοίνωση, που ακούγεται θετική αλλά αόριστη, αφορά τον ΕΝΦΙΑ του 2022, ο οποίος θα είναι χαμηλότερος για τους περισσότερους ιδιοκτήτες. Στην εξειδίκευση του μέτρου η κυβέρνηση δεν έγινε ξεκάθαρη. Ναι μεν ανακοίνωσε κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου και ενσωμάτωσή του στον κύριο, αλλά δεν αποσαφήνισε το τελικό ύψος του ΕΝΦΙΑ ούτε τη μεσοσταθμική μείωση. Από τις προεκλογικές δεσμεύσεις υπολείπεται μια περαιτέρω μείωση 8%, αλλά οι υψηλότεροι αναπτυξιακοί ρυθμοί και ο μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος επιτρέπουν ίσως μια έκπληξη και μεγαλύτερη μείωση του συνολικού ΕΝΦΙΑ, αλλά και ανά ιδιοκτήτη. Μια κίνηση απαραίτητη για βιώσιμη και μαζική ανάπτυξη στη χώρα που όμως έχει να συνδυάσει την άνοδο των αντικειμενικών από 1η/1/2022 με την προσαρμογή των πολλών συντελεστών από τους οποίους εξαρτάται ο ΕΝΦΙΑ, όπως παλαιότητα, θέση, χρήση, κ.λπ. Στην παρουσίαση του Προϋπολογισμού αναμένουμε να δούμε τη λύση αυτής της δύσκολης άσκησης.

Η δεύτερη ανακοίνωση αφορά την αύξηση του αφορολόγητου ποσού γονικών παροχών και δωρεών σε συγγενείς α’ βαθμού στα 800.000 ευρώ αντικειμενική αξία. Με τη σημερινή κλίμακα είναι αφορολόγητες μέχρι τα 150.000 ευρώ. Από 150.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ ο φόρος είναι 1%, άρα 1.500 ευρώ. Από 300.000-600.000 ευρώ ο φόρος είναι 5% (15.000 ευρώ) και 600.000-800.000 ευρώ και άνω ο φόρος έφτανε το 10% (36.500 ευρώ)! Για παράδειγμα, με τη νέα ρύθμιση, δωρεά ή γονική παροχή ακινήτου αξίας 700.000 ευρώ, σήμερα έχει φόρο 26.500 ευρώ και από 1/10/2021 θα έχει μηδενικό φόρο. Είναι μια ενέργεια βέβαια θετική, αλλά με πραγματική ελάφρυνση στους ιδιοκτήτες με ακίνητη περιουσία μεταξύ 300.000 ευρώ και 800.000 ευρώ. Σημαντικό, όμως, είναι ότι το νέο αφορολόγητο αφορά και δωρεές για χρηματικά ποσά, άρα δίνει μια καλή δυνατότητα κάλυψης πόθεν έσχες στα νέα παιδιά.

Η τρίτη ανακοίνωση αφορά την επέκταση, για όλο το 2022, της απαλλαγής από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2,20%-10% επί των εισοδημάτων άνω των 12.000 ευρώ και από ακίνητη περιουσία. Είναι θετικό, αλλά πρέπει να συνδυαστεί με την απόλυτα αναγκαία μείωση των συντελεστών της ληστρικής, κυριολεκτικά, κλίμακας φορολόγησης των μισθωμάτων 15%-45%, η οποία παραμένει ως είχε από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Τέλος, η τέταρτη ανακοίνωση αφορά την έκπτωση επιλέξιμων δαπανών επιχειρήσεων κατά 100%, η οποία διπλασιάζεται σε περίπτωση ενεργειακής αναβάθμισης των ακινήτων τους, που πρέπει να εξειδικευθεί σχετικά με τις δαπάνες που αφορά. Ταυτόχρονα, αδικεί τα φυσικά πρόσωπα, καθώς η έκπτωση ενεργειακών δαπανών περιορίζεται στο 40% μόνο των υπηρεσιών για έργα ενεργειακής αναβάθμισης των ακινήτων τους!