Quantcast

Πεπραγμένα 14ου DEMSEE στο ΕΒΕΗ

Πραγματοποιήθηκε 20-21 Ιουνίου στο ΕΒΕΗ (αίθουσα «Καστελλάκης») με επιτυχία το 14ο Διεθνές ετήσιο Συνέδριο DEMSEE κεντρικό θέμα την «Εξέλιξη Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή».  Υπήρξαν συμμετοχές από ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ, ΗΡΩΝ, 12 Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Φορείς, Δημόσιες Υπηρεσίες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, κλπ.

Οι Αγορές Ηλεκτρισμού λειτουργούν ήδη μέσα στην περίοδο της ονομαζόμενης Πράσινης Ενεργειακής Μετάβασης.  Δηλαδή, στην χρονική αυτή περίοδο που διανύουμε, που πρέπει να υπάρξει προσαρμογή τέτοια, ώστε να πάμε από τα ορυκτά καύσιμα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και να μηδενισθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050. 

Στην τρέχουσα περίοδο παρατηρήθηκε μια άνευ προηγουμένου μεταβλητότητα στις αγορές πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου (ΦΑ), εξ αιτίας, εκτός των άλλων και του «πολέμου Πούτιν» στην Ουκρανία, αλλά και των οικονομικών μέτρων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία, που προκαλούν μια εξαιρετική αστάθεια στις Αγορές Ηλεκτρισμού και την επακόλουθη δυσλειτουργία των.  Το αποτέλεσμα είναι να παρατηρούνται εξωφρενικές τιμές της κιλοβατώρας και απίστευτα μεγάλες χρεώσεις των καταναλωτών ρεύματος, παρά τις όποιες επιδοτήσεις του κράτους.

Θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το συνέδριο ήταν: (α) η ασφάλεια του ηλεκτρικού δικτύου και η λειτουργία δικτύων με μεγάλη διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (β) το Σύστημα της Κρήτης, και τα σημερινά επιτεύγματα, όπως η λειτουργία του μακρύτερου στον Κόσμο υποθαλάσσιου καλωδίου για τη διασύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος με την Πελοπόννησο και ο εκσυγχρονισμός των κέντρων ελέγχου μεταφοράς και διανομής καθώς και των δικτύων, που έχουν ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη βελτίωση της ποιότητας της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη και τη σημαντική εξοικονόμηση πόρων.  Επίσης, η «Ηλεκτρική Κινητικότητα» (E-mobility) συζητήθηκε εκτενώς καθώς και οι απαραίτητες προετοιμασίες για την υποδοχή των έξυπνων ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Στην προσπάθεια της Ανθρωπότητας να αποτρέψει την Κλιματική Αλλαγή ο Ηλεκτρισμός είναι ένα καίριο εργαλείο, για πολλούς και διάφορους λόγους.  Για να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση των ΑΠΕ.  Για να καθιερωθούν τα έξυπνα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και οι μεταφορές.  Για να επιτευχθούν μέγιστοι βαθμοί απόδοσης στις Πόλεις και στη Βιομηχανία.  Για θέρμανση-ψύξη με αντλίες θερμότητας.  Για την εξομάλυνση στις ημερήσιες καμπύλες ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, με τις διασυνδέσεις ηλεκτρικών δικτύων μεγάλων γεωγραφικών περιοχών.  Για την εξασφάλιση ποιότητας, υψηλής απόδοσης και αξιοπιστίας των παροχών ρεύματος με τη λειτουργία έξυπνων δικτύων και μικρο-δικτύων.  Τέλος, για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου – του ιδανικού καύσιμου για το μέλλον.

Για να υπάρξει επιτυχής διαχείριση της τρέχουσας κατάστασης πρέπει να αναληφθεί μια προσεκτική και λεπτομερής εξέταση όλων των πιθανών σεναρίων για την εξέλιξη των Ηλεκτρικών Αγορών.  Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να υπάρξει στη μελέτη των απαραίτητων αλλαγών στα προσεχή 15 χρόνια.  Θα πρέπει να αναλυθούν όλα τα σχετικά τεχνικά θέματα, όπως:

  • Διασυνδέσεις (Υψηλής Τάσης Συνεχούς ή Εναλλασσόμενου Ρεύματος)
  • Υποθαλάσσια δίκτυα συνεχούς ρεύματος
  • Υπεράκτια αιολική παραγωγή
  • Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και σε συνδυασμό με άλλες συμβατές εκμεταλλεύσεις γης
  • Έξυπνοι φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων και Έξυπνα Δίκτυα Φόρτισης (ΕΔΦ) σε συνδυασμό με εφαρμογές έξυπνων τηλεφώνων
  • Εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης πράσινου υδρογόνου
  • Εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγροποιημένου ΦΑ (LNG) για την εξομάλυνση των επιπτώσεων της διακύμανσης των τιμών προμήθειας ΦΑ κατά την περίοδο της πράσινης ενεργειακής μετάβασης
  • Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και καινοτομίες τεχνολογίας μπαταριών
  • Εκσυγχρονισμός των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και των κέντρων ελέγχου των
  • Επιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινόμενων στα δίκτυα.

Θα πρέπει, επίσης, να βελτιωθούν όλα τα σχετικά ρυθμιστικά θέματα, όπως κώδικες, νομοθετήματα, οδηγίες, κλπ.  Ο πολιτικός σχεδιασμός της περιόδου της ενεργειακής μετάβασης πρέπει να αποκλείει δυσλειτουργίες, οικονομικούς περιορισμούς πρόσβασης στο ζωτικό αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας, αισχροκέρδεια και σπατάλες ενέργειας και κεφαλαίων.

Στις μέρες μας, όπου οι παραγωγοί και οι καταναλωτές μπορούν ως έννοιες να συνενωθούν, αφού και οι καταναλωτές μπορούν να παράγουν ρεύμα αλλά και οι παραγωγοί μπορούν να καταναλώνουν ρεύμα, το ευρύ Κοινό αναδεικνύεται σε ένα ρυθμιστικό παράγοντα-κλειδί στη λειτουργία των ηλεκτρικών δικτύων αλλά και των αγορών ηλεκτρισμού.  Έτσι, είναι σαφές, ότι υπάρχει μια κρίσιμη Κοινωνική Διάσταση σε όλα αυτά, και για να το εκφράσουμε αυτό εν συντομία: «Τα φιλόδοξα Σχέδια απαιτούν Εγκρίσεις», και οι εγκρίσεις του κοινωνικού συνόλου εξασφαλίζονται μόνο μετά από μια σημαντική και τεκμηριωμένη προσπάθεια.

Εν κατακλείδι, το να αποτραπεί η επερχόμενη Κλιματική Αλλαγή είναι ένα εξαιρετικά επείγον θέμα για την Ανθρωπότητα!  Θα πρέπει αποφασιστικά να δράσουμε χωρίς καθυστέρηση!  Έχουμε προσεγγίσει ασφυκτικά το σημείο μη-επιστροφής!

Το 14ο Συνέδριο DEMSEE είχε τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.