Σπ. Πρωτοψάλτης: Επενδύοντας στις δεξιότητες

Η αντιστοιχία των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας αποτελεί προαπαιτούμενο για την οικονομική ανάπτυξη, την προσέλκυση επενδύσεων και τη μείωση της ανεργίας.

Συνεπώς, μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη μέγιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων αποτελεί κεντρικό άξονα αναπτυξιακής πολιτικής και πρέπει να στοχεύει στην απόκτηση και στη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που απαιτούν τα επαγγέλματα υψηλής ή αυξανόμενης απασχολησιμότητας και ζήτησης.

Συγκεκριμένα, πρέπει να αντιστρέψουμε τη διαχρονικά ελλειμματική διασύνδεση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επανακατάρτισης με την οικονομία, επανασχεδιάζοντας τα συστήματά μας και επενδύοντας στην ποιότητα, στην ευελιξία και στην αποτελεσματικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΟΑΕΔ, ως ο κύριος επιχειρησιακός βραχίονας για την προώθηση της απασχόλησης, έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προωθώντας νέες και καινοτόμες συνεργασίες, συμπράξεις και πρωτοβουλίες, που αποσκοπούν στην ποιοτική αναβάθμιση, στη συνεχή βελτίωση και στην αμεσότερη ανταπόκριση των δράσεών του απέναντι στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας.

Τα πρώτα δείγματα αυτής της προσπάθειας είναι θετικά. Στις 50 Επαγγελματικές Σχόλες Μαθητείας (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ, που προσφέρουν διετή προγράμματα σπουδών με αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε 32 ειδικότητες υψηλής ζήτησης, ο αριθμός των αιτήσεων αυξήθηκε κατά 37% και των εγγραφών κατά 9%, σε ετήσια βάση. Αντίστοιχα, στα 30 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ, που προσφέρουν προγράμματα σε 41 ειδικότητες αιχμής, οι αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 125% και οι εγγραφές κατά 30%.

Οι θέσεις σε καινούργια τμήματα και σύγχρονες ειδικότητες, που ξεκίνησαν για πρώτη φορά φέτος σε συνεργασία με τοπικές κοινωνίες και επιχειρήσεις, όπως, για παράδειγμα, το νέο πρόγραμμα για μηχανοσυνθέτες αεροσκαφών στην ΕΠΑΣ Χαλκίδας, σε συνεργασία με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, το νέο τμήμα Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας στην ΕΠΑΣ Μυτιλήνης, σε συνεργασία με το τυροκομείο «Αιολικός», καθώς και η επαναλειτουργία της ΕΠΑΣ Υμηττού, σε συνεργασία με τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, υπερκαλύφθηκαν. Κοιτώντας μπροστά, πρόσφατα επεκτείναμε την εποικοδομητική συνεργασία μας με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και σχεδιάζουμε τη δημιουργία ενός νέου «πράσινου σχολείου» στην ΕΠΑΣ Κοζάνης, που θα συμβάλει καίρια στην ομαλή μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή, δίνοντας έμφαση στις πράσινες δεξιότητες.

Παράλληλα, υπερκαλύφθηκαν σε χρόνο-ρεκόρ οι 3.000 θέσεις του καινοτόμου προγράμματος κατάρτισης νέων ανέργων στο ψηφιακό μάρκετινγκ μέσω της συνεργασίας ΟΑΕΔ - Google, για την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος και την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας, καθώς υποβλήθηκαν περισσότερες από 5.000 αιτήσεις μέσα σε 6 ημέρες. Για τη μεγαλύτερη κάλυψη της πρωτόγνωρης ζήτησης, αποφασίσαμε με την Google την άμεση υλοποίηση ενός δεύτερου κύκλου για 1.500 επιπλέον θέσεις.

Ο νέος ΟΑΕΔ επενδύει έμπρακτα και δυναμικά στις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού και στηρίζει τη στενότερη διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της επανακατάρτισης με την αγορά εργασίας, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες και στις εξελίξεις.