2,7 τόνους απορριμμάτων συνέλεξαν στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με χρήση τεχνολογιών αιχμής

Ένα νέο πρωτοπόρο πρόγραμμα, που βασίζεται σε καινοτόμες τεχνολογίες και έχει ως στόχο την ανίχνευση, καταγραφή και συλλογή των απορριμμάτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα, εφαρμόστηκε σε δύο παραλίες του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

 Μέσα σε πέντε ημέρες συλλέχθηκαν περισσότεροι από 2,7 τόνοι αποβλήτων, με τους πολίτες και τους επισκέπτες των παραλιών του Αγίου Νικολάου (μικρό Καβούρι) και της Β' πλαζ Βούλας, να ανταποκρίνονται στο ανοιχτό κάλεσμα της δημοτικής Αρχής. Πρόκειται για δύο παραλίες, οι οποίες αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες πολίτες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα να αυξάνεται συνεχώς.

Το πρόγραμμα «WE SEA MORE ΙΙ» με τη σύμπραξη των Polygreen και Nestle Ελλάς, πραγματοποιήθηκε τις πρώτες 15 ημέρες του Ιουνίου, με επίκεντρο τον καθαρισμό που έγινε μεταξύ 7-11 Ιουνίου στο πλαίσιο της Εβδομάδας Περιβάλλοντος, ενώ η διαχείριση των αποβλήτων θα ολοκληρωθεί στις αρχές Ιουλίου. Στόχος της δράσης ήταν η χαρτογράφηση των αποβλήτων με καινοτόμες μεθόδους, τόσο στην επιφάνεια και τον βυθό της θάλασσας, όσο και στην ακτή, καθώς και η μετέπειτα συλλογή και ανακύκλωση τους, με το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου να συνδράμει στην υλοποίηση της δράσης.

Η προσπάθεια αυτή επέφερε τη συλλογή και απομάκρυνση από ακτή και βυθό 2.718 κιλών αποβλήτων, εκ των οποίων το 39% προήλθε από πλαστικά απορρίμματα, το 17% από ύφασμα και το 16% από scrap (αλουμίνιο και μέταλλο). Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη ποσότητα των απορριμμάτων που προέρχονταν από το βυθό εντοπίστηκε σε απόσταση μόλις δέκα με δεκαπέντε μέτρων από την ακτή.

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν με χρήση τεχνολογιών αιχμής, όπως η τηλεπισκόπηση και τα μη επανδρωμένα συστήματα ανίχνευσης, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες που υπάρχουν για περαιτέρω δραστηριοποίηση στην αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης και στη εφαρμογή λύσεων κυκλικής οικονομίας. Τα απόβλητα που συλλέχθηκαν, διαχωρίστηκαν ανά ρεύμα, τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες συλλογής και μεταφέρθηκαν στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις για περαιτέρω επεξεργασία και αξιοποίησή τους.

   Αναλυτικά τα αποτελέσματασε κιλά:

   - Πλαστικό: 1.065,5 κ. (830 στον βυθό και 235,5 στην ακτή)

   - Σύμμεικτα: 473 κ. (276,5 στον βυθό και 196,5 στην ακτή)

   - Ύφασμα: 455 κ. (276 στον βυθό και 196,5 στην ακτή)

   - Scrap (αλουμίνιο & μέταλλο): 425 κ. (351,5 στον βυθό και 73,5 στην ακτή)

   - Ελαστικά: 109 κ. (όλα στον βυθό)

   - Γυαλί: 91,5 κ. (69,5 στον βυθό και 22 στην ακτή)

   - Ξύλο: 69,5 κ. (44 τον βυθό και 25,5 στην ακτή)

   - Χαρτί: 23,5 κ. (όλα στην ακτή)

   - Επικίνδυνα απόβλητα: 2,5 κ. (όλα στην ακτή)

   - Γόπες: 2 κ. (στην ακτή)

   - Μπαταρίες-αναπτήρες: 1,5 κ. (στην ακτή)

   Σύνολο: 2.718 κιλά