Quantcast

Η δέσμευση της Bayer για την ευημερία του πλανήτη και η στρατηγική της εταιρείας έως και το 2030

Τα τελευταία χρόνια όλο και πληθαίνουν οι φωνές για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για την κλιματική αλλαγή που συντελείται με ανεπανόρθωτες συνέπειες στον πλανήτη. 

Μέσα στα επόμενα 30 χρόνια ενδέχεται να έχει εξαφανιστεί το 90% των κοραλλιογενών υφάλων, πολύτιμου παράγοντα για τη διατήρηση της ισορροπίας χλωρίδας και πανίδας στους ωκεανούς, ενώ κάθε τρία δευτερόλεπτα, στον πλανήτη μας καταστρέφονται τόσα δέντρα που θα μπορούσαν να καλύψουν την επιφάνεια ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου. 

Μια από τις εταιρείες που σταθερά εκφράζει με πράξεις την προσήλωσή της στην προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιωσιμότητας και της αειφορίας μέσα από τις δράσεις της, είναι η Βayer, μια από τις κορυφαίες στον τομέα της υγείας και της διατροφής.  

Τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και στην Ελλάδα, η εταιρεία υιοθετεί ενεργά εκείνες τις πολιτικές που περιορίζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων της και προωθούν μια νέα νοοτροπία και συνείδηση εναρμονισμένη με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, έχοντας θέσει τους δικούς της φιλόδοξους στόχους που θα επιτευχθούν έως το 2030.  

Υποστηρίζοντας την ευημερία της ανθρωπότητας  

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Bayer έχει συστήσει ήδη από το 2020 το Ανεξάρτητο Συμβούλιο Βιωσιμότητας, το οποίο συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σχετικά με τη συνεπή υλοποίηση των στόχων της για τη βιωσιμότητα. Σημειώνεται ότι λίγες εταιρείες έχουν δεσμευτεί στον βαθμό που το έχει κάνει η Bayer για να συμβάλουν τόσο στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας όσο και στη διατροφή του ολοένα και αυξανόμενου πληθυσμού, σύμφωνα με το όραμα της εταιρείας: «Υγεία και Τροφή για όλους - Ηealth for all, Ηunger for none».  

Έχοντας ως βασικό πυλώνα στρατηγικής στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης την προσβασιμότητα στην υγεία και τη διατροφή, η Bayer, μέχρι το 2030, θα υποστηρίξει 100 εκατομμύρια μικροκαλλιεργητές σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Επιπρόσθετα, η έρευνα της εταιρείας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων ποικιλιών με μειωμένη ανάγκη σε λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή νερό, που οδηγούν σε μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας, αυξάνοντας ωστόσο τις αποδόσεις των παραγωγών.  

Όσον αφορά στην Ελλάδα, η Bayer κινείται σταθερά προς τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος συμμετέχοντας στον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας και τις πρωτοβουλίες για την ανακύκλωση μέσα από το CYCLOS, το συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων.  

Πιστή στις δεσμεύσεις της ενάντια στο πλαστικό, η Bayer μειώνει τα απορρίμματα και τα πλαστικά μιας χρήσης, ενώ το μεγάλο βήμα γίνεται στον τομέα των εκπομπών άνθρακα. 

Όμως δεν μένει εκεί, καθώς έχει υλοποιήσει ένα μεγάλο project ανανέωσης του στόλου της εταιρείας, με την αντικατάσταση του 30% των οχημάτων της με χρήση υβριδικών, τα οποία έχουν σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα (> 50 g CO2/χιλιόμετρο). Οι κινήσεις αυτές αναμένεται να έχουν σημαντικές θετικές συνέπειες στο περιβάλλον, αφού ο μέσος όρος εκπομπής αερίων αναμένεται να πέσει στο μισό.   

Βιωσιμότητα για την Bayer σημαίνει «Υγεία και Τροφή για Όλους» 

Ο κύριος Μανώλης Παναγιωτόπουλος Country Commercial Lead του Τομέα Crop Science για Ελλάδα και Κύπρο της Bayer, αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«Η Bayer μπορεί να συνεισφέρει περισσότερο από κάθε άλλη επιχείρηση στην επίλυση των παγκόσμιων προκλήσεων μέσω των προϊόντων και των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων», ενώ τονίζει πως για να βοηθήσει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, η Bayer δεσμεύεται να διατηρήσει και να αποκαταστήσει τη βιοποικιλότητα εντός και εκτός των γεωργικών εκτάσεων, μέσω των τεχνολογιών και των υπηρεσιών που προσφέρει.  

«Η αρχή της βιωσιμότητας είναι αναπόσπαστο κομμάτι  της στρατηγικής και θεμέλιο των αξιών της Bayer. Με γνώμονα το όραμά μας ‘’Υγεία και Τροφή για όλους’’, προωθούμε την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και την υπεύθυνη χρήση των πόρων για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και τον πλανήτη να ευδοκιμήσουν. Διαμορφώνουμε το μέλλον της γεωργίας για να έναν αυξανόμενο πληθυσμό χωρίς να εξαντλήσουμε τον πλανήτη, γιατί η γεωργία μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Για παράδειγμα, αναπτύσσουμε λύσεις που επιτρέπουν τη μειωμένη εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου στη γεωργία  και βοηθούν στη δέσμευση CO2. Επιπλέον, οι καινοτόμες λύσεις ψηφιακής γεωργίας, όπως το FieldView επιτρέπουν τη βέλτιστη χρήση όλων των πόρων, εξασφαλίζοντας πλούσια απόδοση με περιορισμένο αντίκτυπο στο περιβάλλον».  

Οι στόχοι και το όραμα για την επόμενη δεκαετία 

Η εταιρεία σχεδιάζει να ελαχιστοποιήσει την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα σε όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες της, ώστε το 2030 να είναι ουδέτερες σε εκπομπές CO2 όλες οι δραστηριότητές της. Επιπλέον, βοηθά τους πελάτες και τους προμηθευτές της να μειώσουν τις εκπομπές τους και να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και μέσω τοπικής πρωτοβουλίας να συμβάλουν πρασινίζοντας τη γη στην Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα, η εταιρεία χρηματοδοτεί την ανάπτυξη εφαρμογών για την πρόληψη φυσικών καταστροφών μέσω του Fireathon και υλοποιείται συνεργασία με το We4All για την αναφύτευση των κατεστραμμένων περιοχών στην Εύβοια και την Πελοπόννησο.