Πόθεν έσχες: Παράταση για την υποβολή των δηλώσεων μέχρι τις 31 Ιανουαρίου

Παράταση μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2022 δόθηκε για τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες.

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης για όλους τους υποχρέους μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022 έφερε στη Βουλή με τροπολογία η κυβέρνηση .

Στην ίδια τροπολογία ορίζεται ότι απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων , οι βασικοί μέτοχοι και οι μέτοχοι επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις και είτε οι ίδιες είτε οι βασικοί μέτοχοι αυτών εμπίπτουν στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8, παρ.3 του νόμου 3310/2005.