Προβλήματα και στην κίνηση των συρμών του Τραμ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της κακοκαιρίας και στο Τραμ

Η συγκοινωνία των οχημάτων Τραμ διεξάγεται ως εξής:

-Κασομούλη - Πικροδάφνη

-Τροκαντερό - Κασομούλη

-Τροκαντερό - Πικροδάφνη.