Ψηφιακές συντάξεις: Πώς θα υποβάλετε αίτηση

Επτά βασικά βήματα θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ασφαλισμένοι για να υποβάλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης στον διαδικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ ( efka.gov.gr).

Αναλυτικά:

1.Στην αίτηση θα πρέπει να καταχωρίζουν υποχρεωτική έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 9 e-mail) .Η οριστικοποίηση της αίτησης θα ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

2.Πριν από την υποβολή της αίτησης θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν επικαιροποιηθεί ο ΑΦΜ και ο αριθμός του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

3.Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των ΟΤΑ θα πρέπει να συμπληρώνουν το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσίας Κατάστασης (ΔΑΥΚ) προτού υποβάλουν την αίτηση συνταξιοδότηση ηλεκτρονικά.

4.Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στην κατοχή των ασφαλισμένων υπάρχουν παραστατικά που αποδεικνύουν τον χρόνο ασφάλισης ο οποίος δεν έχει ψηφιοποιηθεί ή πιστοποιηθεί, θα υποχρεούνται να τον καταχωρίζουν στην ηλεκτρονική αίτηση και να τα προσκομίζουν εντός 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης στο υποκατάστημα ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας τους.

5.Για την οριστικοποίηση μιας ηλεκτρονικής αίτησης θα απαιτείται να έχει προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεση του αυτός ή αυτή που θα την υποβάλλει.

6. Σε όσες περιπτώσεις οι ασφαλισμένοι θα αιτούνται την αναγνώριση πλασματικών ετών θα συμπληρώνουν σε παράρτημα της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης τον χρόνο , την κατηγορία εξαγοράς και τον αριθμό πρωτοκόλλου τη αντίστοιχης βεβαίωσης ή του αντίστοιχου πιστοποιητικού .Για την εφάπαξ εξαγορά πλασματικού χρόνου θα εκδίδεται ειδοποιητήριο πληρωμής σε τράπεζα με μοναδικό κωδικό πληρωμής ( με διάρκεια ισχύος ενός μήνα).

7. Η απόφαση συνταξιοδότησης στη συνέχεια, θα εκδίδεται και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Οι αιτούντες θα τη λαμβάνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει.

Ο ακριβής χρόνος έναρξης της ψηφιακής διαδικασίας έκδοσης κύριων συντάξεων από τον ΕΦΚΑ θα καθοριστεί μετά την ψήφιση νομοσχεδίου ,με υπουργική απόφαση.

Οι συντάξεις

Όπως αναφέρει η εφημερίδα “Δημοκρατία", από τα μέσα του 2020 και έπειτα θα εκδίδεται το 1/3 των κύριων συντάξεων και μια σειρά επιδομάτων ψηφιακά και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (ακόμα και εντός μιας ημέρας). Επιπλέον επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το σχέδιο νόμου οι αιτήσεις απονομής σύνταξης , γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου καθώς και αιτήματα για επιδόματα τετραπληγίας ή απόλυτου αναπηρίας ή απόλυτου αναπηρίας θα υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο , κατόπιν ταυτοποίησης ,στον διαδικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ (efka.gov.gr)