Αύξηση του λιανικού εμπορίου κατά 5,7% στη ζώνη του ευρώ και κατά 5,2% στην ΕΕ, τον Ιούνιο του 2020

Τον Ιούνιο του 2020, ένα μήνα που χαρακτηρίζεται από κάποια χαλάρωση των μέτρων περιορισμού του COVID-19 σε πολλά κράτη μέλη, ο εποχικά προσαρμοσμένος όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 5,7% στη ζώνη του ευρώ και κατά 5,2% στην ΕΕ, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2020, σύμφωνα με σε εκτιμήσεις από την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Μάιο του 2020, ο όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 20,3% στη ζώνη του ευρώ, κατά 18,3% στην ΕΕ, 30,2% στην Κύπρο και 25,8% στην Ελλάδα (δεν δημοσιεύθηκαν στοιχεία του Ιουνίου για την Κύπρο και την Ελλάδα). Σε ετήσια βάση, η Κύπρος και η Ελλάδα σημείωσαν μείωση κατά 6,9% και -5,8% στον όγκο του λιανικού εμπορίου για το Μάιο του 2020.

Αυτό σημαίνει ότι οι όγκοι λιανικού εμπορίου και στις δύο ζώνες έχουν επιστρέψει στα επίπεδα που καταγράφηκαν τον Φεβρουάριο του 2020, πριν από την έναρξη των μέτρων περιορισμού. Τον Ιούνιο του 2020 σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2019, ο δείκτης λιανικών πωλήσεων αυξήθηκε κατά 1,3% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ.

Η Eurostat εξηγεί ότι τον Ιούνιο του 2020, οι πωλήσεις τροφίμων, ποτών και καπνού ήταν παρόμοιες με τα επίπεδα του Φεβρουαρίου (1,3% κάτω από τον Φεβρουάριο του 2020), ενώ για ορισμένες ομάδες προϊόντων εκτός των τροφίμων υπήρχε ακόμη ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ του τώρα και την περίοδο πριν από τον COVID- 19 και τα μέτρα περιορισμού.

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ειδών ένδυσης και υποδημάτων τον Ιούνιο αντιστοιχούσαν μόνο στα τρία τέταρτα των πωλήσεων τον Φεβρουάριο (22,4% κάτω από τον Φεβρουάριο του 2020). Αν και σε μικρότερο βαθμό, οι πωλήσεις καυσίμων αυτοκινήτων τον Ιούνιο (-12,5%), εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και βιβλίων (-8,3%) καθώς και φαρμακευτικών και ιατρικών προϊόντων (-5,9%) παρέμειναν επίσης κάτω από τα επίπεδα του Φεβρουαρίου 2020.

Αντίθετα, οι παραγγελίες μέσω ταχυδρομείου και ο όγκος του εμπορίου στο διαδίκτυο αυξήθηκαν κατά 17,4% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 202

Στη ζώνη του ευρώ τον Ιούνιο του 2020, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2020, ο όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 20,4% για τα καύσιμα αυτοκινήτων και κατά 12,1% για προϊόντα εκτός των τροφίμων, ενώ τα τρόφιμα, τα ποτά και ο καπνός μειώθηκαν κατά 2,7%. Στην ΕΕ, ο όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 16,9% για καύσιμα αυτοκινήτων και κατά 10,6% για προϊόντα εκτός των τροφίμων, ενώ τα τρόφιμα, τα ποτά και ο καπνός μειώθηκαν κατά 2,2%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, οι υψηλότερες αυξήσεις του συνολικού όγκου λιανικού εμπορίου σημειώθηκαν στην Ιρλανδία (+ 21,9%), στην Ισπανία (+ 16,5%) και στην Ιταλία (+ 13,8%). Παρατηρήθηκαν μειώσεις στην Αυστρία (-2,5%) και στη Γερμανία (-1,6%).

Στη ζώνη του ευρώ τον Ιούνιο του 2020, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2019, ο όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 3,9% για προϊόντα εκτός τροφίμων και κατά 1,2% για τρόφιμα, ποτά και καπνό, ενώ τα καύσιμα αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 13,6%. Στην ΕΕ, ο όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 4,2% για προϊόντα εκτός των τροφίμων και κατά 0,7% για τρόφιμα, ποτά και καπνό, ενώ τα καύσιμα αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 12,7%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις του συνολικού όγκου λιανικού εμπορίου καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (+ 10,2%), στην Εσθονία (+ 6,6%) και στη Δανία (+ 6,5%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Βουλγαρία (-18,1%), τη Μάλτα (-8,4%) και το Λουξεμβούργο (-7,7%).

Εν τω μεταξύ, στην ΕΕ, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και οι ώρες εργασίας μειώθηκαν σε όλους τους κλάδους το πρώτο τρίμηνο του 2020, όπως αναφέρεται στους εθνικούς λογαριασμούς. Η μεγαλύτερη πτώση παρατηρήθηκε για τις δραστηριότητες χονδρικού και λιανικού εμπορίου, μεταφορές, καταλύματα και υπηρεσίες τροφίμων και την κατηγορία τέχνες, ψυχαγωγία, ψυχαγωγικές δραστηριότητες και άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες ήταν οι βιομηχανίες που επηρεάστηκαν περισσότερο από τα lockdown.

Παρατηρήθηκαν επίσης μειώσεις στις αποζημιώσεις των εργαζομένων (σε τρέχουσες τιμές) και της απασχόλησης σε άτομα στις περισσότερες βιομηχανίες, αλλά σε μικρότερο βαθμό, αντανακλώντας τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης.

Οι δραστηριότητες «πληροφόρησης και επικοινωνίας» έδειξαν μια διαφορετική τάση για τον αριθμό των ατόμων και την αποζημίωση των εργαζομένων, καθώς και οι δύο σημείωσαν αύξηση (+ 0,9% για τον αριθμό των ατόμων και + 1,1% για την αποζημίωση των εργαζομένων).

Σε μικρότερο βαθμό, η ίδια τάση παρατηρήθηκε για τις δραστηριότητες σε δημόσια διοίκηση, άμυνα, εκπαίδευση, ανθρώπινη υγεία και κοινωνική εργασία (+ 0,3% για τον αριθμό των ατόμων και + 0,5% για την αποζημίωση των εργαζομένων). Ωστόσο, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία μειώθηκε επίσης και για αυτούς τους κλάδους.