Quantcast

Βουλγαρία: Η πλειοψηφία των πολιτών πιστεύει ότι απαιτούνται αυστηρότερα μέτρα για την πανδημία, σύμφωνα με έρευνα

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες σε εθνικά αντιπροσωπευτική έρευνα πιστεύουν ότι ο έλεγχος της κατάστασης με την Covid-19 απαιτεί σοβαρά περιοριστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης των δημοσίων συγκεντρώσεων (σύμφωνα με το 74%), της απαίτησης χρήσης μάσκας (75%), του κλεισίματος επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας (56%), της απαίτησης από τους πολίτες να μένουν στο σπίτι (60%), σύμφωνα με το BTA που επικαλείται τη Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών (BAS), η οποία είναι κορυφαίος εταίρος στην έρευνα.

Το μόνο μέτρο που γενικά απορρίπτεται είναι η χρήση ψηφιακής παρακολούθησης, για παράδειγμα μέσω κινητού τηλεφώνου, για να παρακολουθείται εάν οι μολυσμένοι συμμορφώνονται με το καθεστώς απομόνωσης, αλλά ακόμα κι έτσι, σχεδόν το 44% το εγκρίνει.

Η έρευνα διεξήχθη στα μέσα του 2021 μεταξύ των Βουλγάρων και αποτελεί μέρος του Διεθνούς Προγράμματος Κοινωνικής Έρευνας. Διεξάγεται παράλληλα σε περισσότερες από 50 χώρες στις πέντε ηπείρους, σύμφωνα με ενοποιημένη μεθοδολογία και παγκόσμια πρότυπα. Συνολικά 1.151 ενήλικοι Βούλγαροι πολίτες από όλη τη χώρα, που επιλέχθηκαν μέσω εθνικού αντιπροσωπευτικού δείγματος, συμμετείχαν στην έρευνα. Στη Βουλγαρία, η έρευνα χρηματοδοτείται από τον Εθνικό Οδικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών (2020-2023) και η προετοιμασία και η εφαρμογή της αποτελούν έργο της Κοινοπραξίας Βουλγάρων κοινωνιολόγων και οικονομολόγων, με κορυφαίο εταίρο το Πανεπιστήμιο Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας και συμμετέχοντες το Ινστιτούτο Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας της BAS, τη Βουλγαρική Κοινωνιολογική Ένωση και την Ένωση Οικονομολόγων στη Βουλγαρία. Η επιτόπια εργασία πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας της BAS.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2021 η Βουλγαρία χωρίζεται σε τρεις συγκρίσιμες ομάδες σχετικά με το θέμα των εμβολίων της Covid-19: κατά των εμβολίων (36%), ουδέτερη (29%) και υπέρ των εμβολίων (33%) και κάθε ομάδα είναι πεπεισμένη για την ορθότητα των δικών της επιχειρημάτων.

Οι στάσεις που έχουν καθιερωθεί επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά ότι η αντιεμβολιαστική στάση απασχολεί σημαντικό μέρος της κοινής γνώμης στη χώρα, κάτι που απαιτεί στοχευμένη προσοχή, αλλά ένα σοβαρό απόθεμα για τον έλεγχο της πανδημίας βρίσκεται στην ουδέτερη ομάδα, αναφέρεται στην έρευνα.

Παρά κάποιες δυσκολίες και απογοητεύσεις με τη λειτουργία του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, σχεδόν το 46% των πολιτών είναι πεπεισμένο ότι σε περίπτωση σοβαρής νόσησης θα λάβουν την καλύτερη δυνατή θεραπεία στη Βουλγαρία.

Η μελέτη δείχνει ότι οι Βούλγαροι βασίζονται γενικά στη θεσμοθετημένη ιατρική και σχετικά σπάνια καταφεύγουν σε παραδοσιακούς θεραπευτές: τους τελευταίους 12 μήνες τις υπηρεσίες των γιατρών αναζήτησε σχεδόν το 38% του ενήλικου πληθυσμού, ενώ οι υπηρεσίες παραδοσιακών θεραπευτών αναζητήθηκαν μόλις από το 4,7%.

Οι Βούλγαροι πολίτες έχουν σχετικά υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης στους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους οδοντιάτρους από ό,τι στο ίδιο το σύστημα υγείας.

Συνολικά το 58% πιστεύει ότι το κράτος πρέπει να παρέχει ευρύτερα πακέτα υγειονομικής περίθαλψης και υπηρεσιών και όχι τα πιο βασικά. Μόνο το 25% των Βουλγάρων αποδέχεται την ιδέα να πληρώνει υψηλότερους φόρους για τη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιδέα απορρίπτεται από σχεδόν το 46% των ερωτηθέντων.