Η Frontex αναλαμβάνει από σήμερα ενισχυμένες αρμοδιότητες στον έλεγχο των συνόρων

Σε ισχύ τίθεται σήμερα ο νέος κανονισμός για τη λειτουργία της Frontex, οδηγώντας στο διορισμό 10.000 νέων συνοριοφυλάκων, οι οποίοι θα συνδράμουν τις εθνικές αρχές στο έργο τους.

Το Συμβούλιο σημειώνει ότι η Frontex θα είναι σε θέση να παρέχει μια ποικιλία επιχειρησιακών υπηρεσιών στις χώρες της ΕΕ και του Σένγκεν, όπως επιτήρηση των συνόρων, έλεγχο των συνόρων και υποστήριξη των επιστροφών σε τρίτες χώρες.

Θα διαδραματίσει επίσης μεγαλύτερο ρόλο στη διαχείριση των αυξανόμενων ροών νόμιμων ταξιδιωτών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, φιλοξενώντας τη μελλοντική κεντρική μονάδα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Εξουσιοδότησης Ταξιδιών (ETIAS) και υποστηρίζοντας τα κράτη μέλη με την ανάπτυξη του συστήματος εισόδου-εξόδου

Αναλυτικά στις νέες αρμοδιότητες της Frontex περιλαμβάνονται:

· Ανάπτυξη και ενίσχυση των δυνατοτήτων διαχείρισης των συνόρων της ΕΕ μέσω της ανάπτυξης ολοκληρωμένου σχεδιασμού (σχεδιασμός ανάπτυξης ικανοτήτων, σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης, επιχειρησιακός προγραμματισμός)

· Δραστηριοποίηση εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες που δεν γειτονεύουν με την ΕΕ.

· Συνέχιση της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των συνοριακών ελέγχων για τους πολίτες της ΕΕ και τους ταξιδιώτες από άλλες χώρες.

· Συνέχιση της ενίσχυσης της αντοχής στα ευρωπαϊκά σύνορα χάρη στις ετήσιες αξιολογήσεις.

· Συνέχιση της διατήρησης ασφαλών  εξωτερικών συνόρων, παρέχοντας στις εθνικές αρχές επιχειρησιακή υποστήριξη στη ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα.

· Συνέχιση της συμβολής στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος μέσω της παροχής εμπειρογνωμόνων και κατάρτισης.

· Αποτελεσματική επιστροφή όσων δεν είναι επιλέξιμοι να παραμείνουν στην ΕΕ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Βάσει του νέου κανονισμού, ο Frontex θα επικεντρωθεί επίσης στη βοήθεια μετά την άφιξη / μετά την επιστροφή.

· Επιβολή του νόμου στα εξωτερικά σύνορα με συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης, αναλύσεις κινδύνου και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στα σύνορα της ΕΕ και πέραν αυτών.