Η Κομισιόν εγκρίνει την παράταση του ελληνικού συστήματος τραπεζικών εγγυήσεων

Η Κομισιόν ενέκρινε σήμερα εκ νέου την παράταση του ελληνικού καθεστώτος εγγύησης για τα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 31 Μαΐου 2020 βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ. 

Η Κομισιόν σημειώνει ότι "η κατάσταση ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών βελτιώνεται σταδιακά, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις". Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν διαπίστωσε ότι "η παράταση του καθεστώτος εγγύησης είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, δηλαδή με την ανακοίνωση του 2013, ιδίως επειδή το παρατεταμένο μέτρο είναι στοχευμένο, αναλογικό και περιορισμένο σε χρονικό διάστημα και πεδίο εφαρμογής".

Σημειώνεται ότι η Κομισιόν εγκρίνει συστήματα εγγυήσεων για τις υποχρεώσεις των τραπεζών για διαδοχικές περιόδους έξι μηνών, προκειμένου να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να προσαρμόζει ανάλογα τις συνθήκες. Το καθεστώς είναι διαθέσιμο για τις τράπεζες που δεν έχουν έλλειμμα κεφαλαίου. Το ελληνικό σύστημα εγγύησης εγκρίθηκε αρχικά τον Νοέμβριο του 2008. Η έγκριση του καθεστώτος παρατάθηκε αρκετές φορές, τελευταία φορά τον Ιούνιο του 2019, αναφέρει η Κομισιόν.