Οι πρώτοι ασθενείς μπορούν να παραλαμβάνουν συνταγογραφημένα φάρμακα σε άλλο Κ-Μ της ΕΕ από την κατοικία τους

Από σήμερα, οι πρώτοι ασθενείς Κρατών Μελών της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιούν ψηφιακές συνταγές που εκδίδει ο γιατρός τους στη χώρα καταγωγής τους όταν επισκέπτονται φαρμακείο σε άλλη χώρα της ΕΕ, ανακοίνωσε η Κομισιόν

Συγκεκριμένα οι Φινλανδοί ασθενείς μπορούν τώρα να πάνε σε φαρμακείο στην Εσθονία και να ανακτήσουν φάρμακα που έχουν συνταγογραφηθεί ηλεκτρονικά από το γιατρό τους στη Φινλανδία. Η πρωτοβουλία εφαρμόζεται σε όλες τις ηλεκτρονικές συνταγές που προβλέπονται στη Φινλανδία και στα εσθονικά φαρμακεία που έχουν υπογράψει τη συμφωνία.

Σημειώνεται ότι 22 Κράτη Μέλη συμμετέχουν στην υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας και αναμένεται να ανταλλάξουν δεδομένα ασθενών και ασφαλισμένων ως 2021 και 10 κράτη μέλη (Φινλανδία, Εσθονία, Τσεχία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Κροατία, Μάλτα, Κύπρος, Ελλάδα και Βέλγιο) θα ξεκινήσουν αυτές τις ανταλλαγές μέχρι τα τέλη του 2019.

Η καινοτομία αυτής της πρωτοβουλίας είναι ότι οι ηλεκτρονικές συνταγές είναι ορατές ηλεκτρονικά σε συμμετέχοντες φαρμακοποιούς στη χώρα υποδοχής μέσω της νέας υποδομής ψηφιακής υπηρεσίας eHealth, χωρίς να απαιτείται από τον ασθενή γραπτή συνταγή.

Το 2011, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ενέκριναν την οδηγία 2011/24, η οποία διασφαλίζει τη συνέχεια της φροντίδας των Ευρωπαίων πολιτών πέρα από τα σύνορα. Η οδηγία παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν δεδομένα για την υγεία με ασφαλή, αποτελεσματικό και διαλειτουργικό τρόπο.

Οι ακόλουθες διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας εισάγονται προοδευτικά σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ:

1) Το ePrescription και eDispensation επιτρέπουν σε κάθε πολίτη της ΕΕ να ανακτά το φάρμακό του σε φαρμακείο που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ χάρη στην ηλεκτρονική μεταφορά της συνταγής από τη χώρα διαμονής του στη χώρα του ταξιδιού. Η χώρα διαμονής ενημερώνεται σχετικά με το φάρμακο που έχει ληφθεί στη χώρα επισκέψεως.

2) Τα ιστορικά των ασθενών παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με σημαντικές πτυχές που σχετίζονται με την υγεία, όπως οι αλλεργίες, η τρέχουσα φαρμακευτική αγωγή, προηγούμενες ασθένειες, χειρουργικές επεμβάσεις κλπ. και η Κομισιόν σύντομα θα παρουσιάσει μια σύσταση σχετικά με τη μορφή ηλεκτρονικής ανταλλαγής αρχείων ηλεκτρονικής υγείας.

Οι κανόνες προστασίας δεδομένων τηρούνται αυστηρά και οι ασθενείς θα πρέπει να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους προτού προσπελαστούν αυτές οι υπηρεσίες.

Και οι δύο υπηρεσίες κατέστησαν δυνατές χάρη στην υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας που συνδέει τις εθνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας, επιτρέποντάς τους να ανταλλάσσουν δεδομένα για την υγεία και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα "συνδέοντας την Ευρώπη", της Κομισιόν.

Ο Andrus Ansip, Αντιπρόεδρος της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, ο Vytenis Andriukaitis, αρμόδιος Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, και η Επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και την Κοινωνία, Mariya Gabriel συνεχάρησαν τις δύο χώρες που ξεκίνησαν ήδη την εφαρμογή της συμφωνίας.