Quantcast

Πολιτική βούληση από ΕΕ και Βρετανία για επιτάχυνση της υλοποίησης της συμφωνίας αποχώρησης διαπιστώνει ο Μ. Σέφτσοβιτς

Πολιτική βούληση για επιτάχυνση της πρακτικής υλοποίησης τησ Συμφωνίας Αποχώρησης (ΣΑ) και από τις δύο πλευρές διαπίστωσε ο Αντιπρόεδρος  της Κομισιόν Maros Sefcovic, κατά την τέταρτη τακτική συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του στο Λονδίνο.

Ο  Αντιπρόεδρος, σε δήλωση που εξέδωσε μετά τη συνάντηση τόνισε ότι χρειάζεται δουλειά διότι παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά από το Ηνωμένο Βασίλειο, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία στο σύνολό του από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά.

Εκ μέρους των 27 επανέλαβε ότι, η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεργαστεί με το Ηνωμένο Βασίλειο για την εξεύρεση λύσεων με πλήρη ταχύτητα και στο πλαίσιο της συμφωνίας αποχώρησης και του δικαίου της ΕΕ

Δεδομένου του περιορισμένου χρόνου που απομένει πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ο Αντιπρόεδρος Sefcovic υπογράμμισε την ανάγκη να επικεντρωθούν όλες οι προσπάθειες και από τις δύο πλευρές για τη γεφύρωση των υφιστάμενων κενών εφαρμογής και την επίτευξη αποτελεσμάτων, έτσι ώστε η Συμφωνία Απόσυρσης να είναι πλήρως λειτουργική από την 1η Ιανουαρίου 2021. Αυτό απαιτεί κίνηση πέρα από μια συνηθισμένη προσέγγιση.

Ο Αντιπρόεδρος Sefcovic χαιρέτισε τη σαφή πολιτική καθοδήγηση και δέσμευση που δόθηκε σήμερα από τον Michael Gove, Καγκελάριο του Δουκάτου του Λάνκαστερ και συμπρόεδρο της Μικτής Επιτροπής, έτσι ώστε η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο να μπορέσουν να επιτύχουν αμοιβαία συμφωνημένες λύσεις για όλα τα εκκρεμή ζητήματα, ιδίως όσον αφορά το πρωτόκολλο για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία.

Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήθηκε ότι οι επαφές σε όλα τα επίπεδα θα ενταθούν σημαντικά. Συμφωνήθηκε επίσης ότι η επόμενη συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Νοεμβρίου.

Όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών, τα μέρη χαιρετίζουν την πρόοδο που σημειώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες και συμφώνησαν για την πρώτη κοινή έκθεση εφαρμογής, η οποία θα δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες. Αυτή η έκθεση παρέχει μια πρώτη επισκόπηση των εθνικών μέτρων εφαρμογής όσον αφορά τη διαμονή στην ΕΕ και το ΗΒ και θα ενημερώνεται τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες έως το τέλος του 2021. Η ΕΕ υπενθύμισε ιδίως τη δέσμευσή της να διασφαλίσει ότι οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους που ζουν στην ΕΕ μπορούν να επωφεληθούν από τα δικαιώματά τους έως το τέλος της περιόδου χάριτος βάσει της συμφωνίας αποχώρησης. Προς το σκοπό αυτό, ο Αντιπρόεδρος επιβεβαίωσε ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ βρίσκονται σε καλό δρόμο για την πλήρη ανάπτυξη των νέων συστημάτων διαμονής τους και την επεξεργασία των αιτήσεων από όλους τους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου εγκαίρως. Η πλευρά της ΕΕ ζήτησε περαιτέρω και έλαβε πολιτικές διαβεβαιώσεις ότι σύμφωνα με το καθεστώς διακανονισμού του Ηνωμένου Βασιλείου, όλοι οι πολίτες της ΕΕ με καθεστώς διαμονής θα επωφεληθούν από το ίδιο σύνολο και το ίδιο επίπεδο δικαιωμάτων με αυτά που κατοχυρώνονται από τη Συμφωνία Αποχώρησης. Αυτό είναι απτή απόδειξη ότι εκπληρώνουμε τη δέσμευσή μας για 4,5 εκατομμύρια υπηκόους της ΕΕ και του ΗΒ.

Ο Αντιπρόεδρος επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε βρεθεί συμφωνία με τις χώρες της ΕΖΕΣ σχετικά με την απόφαση να επεκταθούν οι προστασίες κοινωνικής ασφάλισης που προβλέπονται από τη Συμφωνία Απόσυρσης σε υπηκόους ΕΕ, ΗΒ και ΕΖΕΣ σε τριγωνικές καταστάσεις.

Όσον αφορά την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία, ο Αντιπρόεδρος Sefcovic επανέλαβε τη σημασία της πλήρους και έγκαιρης εφαρμογής του για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στο νησί της Ιρλανδίας προστατεύοντας τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής (Μπέλφαστ) και διασφαλίζοντας την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς της ΕΕ.

Από την άποψη αυτή, η ΕΕ ενημέρωσε το Ηνωμένο Βασίλειο ότι η Κομισιόν είχε λάβει απόφαση να δώσει στο Ηνωμένο Βασίλειο πρόσβαση στα απαραίτητα συστήματα πληροφορικής, βάσεις δεδομένων και δίκτυα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει του πρωτοκόλλου.

Η πλευρά της ΕΕ επανέλαβε επίσης την ανάγκη για το Ηνωμένο Βασίλειο να επιταχύνει ουσιαστικά τις εργασίες για όλα τα απαραίτητα μέτρα που διασφαλίζουν πλήρη πρακτική εφαρμογή, ιδίως όσον αφορά τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, τον φόρο προστιθέμενης αξίας και την εγγραφή εμπόρων της Βόρειας Ιρλανδίας για σκοπούς ΦΠΑ.

Ο Αντιπρόεδρος Sefcovic υπενθύμισε επίσης τις έντονες ανησυχίες του σχετικά με την έλλειψη προόδου σχετικά με τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν από τη Μεικτή Επιτροπή, όπως ορίζεται στο Πρωτόκολλο. Οι αποφάσεις αυτές καλύπτουν ιδίως εφαρμόσιμες ρυθμίσεις για την παρουσία της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία, κριτήρια για τα εμπορεύματα που πρέπει να θεωρούνται «δεν κινδυνεύουν» να μεταφερθούν στην Ένωση και την εξαίρεση των γεωργικών επιδοτήσεων από τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, καθώς και μια απόφαση για τη διόρθωση σφαλμάτων και παραλείψεις στο παράρτημα 2 του πρωτοκόλλου.

Και στις δύο ομάδες δόθηκε σαφής πολιτική κατεύθυνση στη σημερινή συνάντηση για να λειτουργήσουν εποικοδομητικά και να σημειώσουν πραγματική πρόοδο προς τις αμοιβαία συμφωνημένες λύσεις μας.

Τέλος, ο Αντιπρόεδρος Sefcovic χαιρέτισε τις διαβεβαιώσεις που έδωσε η πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την Κοινή Απόφαση σχετικά με τον κατάλογο των διαιτητών για τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο της Συμφωνίας Απόσυρσης, ώστε να μπορεί να καθοριστεί πριν από το τέλος του έτους - εγκαίρως για η ειδική ομάδα διαιτησίας θα αρχίσει να λειτουργεί τον επόμενο χρόνο.

Σημειώνετι ότι στόχος της  συνάντησης ήταν η από κοινού αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης των εργασιών υλοποίησης, μετά τις πρόσφατες συνεδριάσεις των ειδικευμένων επιτροπών, και η επίτευξη κοινής κατανόησης των εκκρεμών ζητημάτων και ενός λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος για την επίλυσή τους.