Τρεις κανονισμούς για την ενίσχυση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν ενέκρινε το Συμβούλιο

Τρεις κανονισμούς για την ενίσχυση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν ενέκρινε σήμερα το Συμβούλιο των Κρατών Μελών, στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, στον τομέα των συνοριακών ελέγχων και για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών

Όπως έγινε γνωστό, το σχέδιο κανονισμού εισάγει πρόσθετες κατηγορίες καταχωρήσεων στο σύστημα, όπως ειδοποιήσεις που εκδίδονται για τους ελέγχους διεξαγωγής ερευνών (ένα ενδιάμεσο βήμα μεταξύ διακριτικών ελέγχων και ειδικών ελέγχων, που επιτρέπουν τη διεξαγωγή ανακρίσεων), ειδοποιήσεις σχετικά με άγνωστους υπόπτους ή καταζητούμενα πρόσωπα που προβλέπουν την εισαγωγή δακτυλικών αποτυπωμάτων ή εκτυπώσεων παλάμης που ανακαλύπτονται στη σκηνή σοβαρών εγκλημάτων ή τρομοκρατικών ενεργειών στο SIS και θεωρούνται ότι ανήκουν σε δράστη, προειδοποιήσεις για τα παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο απαγωγής γονέων, καθώς και τα παιδιά και τα ευάλωτα άτομα που πρέπει να αποτρέπονται από το ταξίδι για δική τους προστασία (π.χ. όταν τα ταξίδια ενδέχεται να οδηγήσουν σε κίνδυνο εξαναγκασμού γάμου, ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, κτλ), καταχωρίσεις με σκοπό την επιστροφή και αποφάσεις επιστροφής που χορηγούνται στους παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών, βελτιώνοντας έτσι την ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με τις αποφάσεις επιστροφής. 

Επίσης, επεκτείνεται η λίστα των αντικειμένων για τα οποία μπορούν να εκδοθούν ειδοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων ψευδών εγγράφων, αντικειμένων υψηλής αξίας, καθώς και εξοπλισμού πληροφορικής. Καθίσταται υποχρεωτική η εισαγωγή σημάτων στο SIS όσον αφορά τις απαγορεύσεις εισόδου για υπηκόους τρίτων χωρών.

Οι νέοι κανονισμοί εισάγουν τη δυνατότητα χρήσης εικόνων προσώπου για σκοπούς αναγνώρισης, ιδίως για τη διασφάλιση της συνοχής των διαδικασιών ελέγχου των συνόρων.

Επιτρέπει επίσης η συμπερίληψη προφίλ DNA για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης των αγνοουμένων σε περιπτώσεις που τα δεδομένα των δακτυλικών αποτυπωμάτων, οι φωτογραφίες ή οι εικόνες του προσώπου δεν είναι διαθέσιμα ή δεν είναι κατάλληλα για αναγνώριση.

Η δε Εuropol θα έχει πρόσβαση σε όλες τις κατηγορίες δεδομένων στο SIS και θα ανταλλάσσει συμπληρωματικές πληροφορίες με τα γραφεία SIRENE των κρατών μελών.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να ενημερώνουν την Εuropol για τυχόν καταχωρήσεις για πρόσωπα που σχετίζονται με τρομοκρατικά αδικήματα. Αυτό θα επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας της Εuropol να ελέγξει εάν υπάρχουν άλλες σχετικές πληροφορίες στις βάσεις δεδομένων της Εuropol.