Η καλλιτεχνική δεξιοτεχνία του Piero Figura περνά τα σύνορα της Ιταλίας

Τα έργα του έχουν ταξιδέψει στις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου, ενώ τα υλικά παίρνουν άλλη διάσταση στα χέρια του.