470 μεγάλες επιχειρήσεις και ενώσεις πολιτών της Κ. Μακεδονίας: Αυτές είναι οι προτάσεις μας για ληξιπρόθεσμα και κόκκινα δάνεια

Με επιστολή στον πρωθυπουργό, τους υπουργούς και τους βουλευτές, οι 470 μεγάλες επιχειρήσεις και ενώσεις πολιτών της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας αναλύουν τις προτάσεις τους για τα ληξιπρόθεσμα και τα κόκκινα δάνεια.

Μεταξύ άλλων, στην επιστολή τους αναφέρουν:

  • Προτείνεται να διαγραφούν πρώτα οι εξωφρενικές προσαυξήσεις των ~500%, των εξωλογιστικών και των πανωτοκίων υπερημερίας (χρεωμένα στις καρτέλες),

  • όπως το προβλέπει το Μνημόνιο 2015,

  • να δοθεί χρόνος ανασύνταξης με εκκαθαρισμένες καρτέλες – υποχρεώσεις.

  • Να δοθεί χρόνος μακρόχρονης ρύθμισης και μόνο έσχατη λύση να είναι τα μέτρα ρευστοποίησης.

  • Το δημόσιο και οι τράπεζες έχουν λάβει τις ανακεφαλαιοποιήσεις, απλά δεν τις μετέφεραν στους πελάτες τους.

  • Είναι μεγάλη πρόκληση- σκάνδαλο ύψους ~300 δις € να εκποιηθεί όλος ο παραγωγικός ιστός με τέτοια δομικά βάρη επί μια 10ετία!!

  • Διαβάστε αναλυτικά την επιστολή