487,5 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο από έντοκα γραμμάτια εξάμηνης διάρκειας με απόδοση 0,30%

Το ποσό των 487,5 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας με απόδοση 0,30%. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ το ύψος των προσφορών ανήλθε σε 508 εκατ. ευρώ και υπερκάλυψε κατά 1,35 φορές το δημοπρατούμενο ποσό.