Αιτήσεις στη ρύθμιση για τα ταμεία έως 30 Σεπτεμβρίου - Διεκπεραίωση έως 31 Δεκεμβρίου

Παράταση της ρύθμισης των οφειλών μέχρι 31.12.2019 προς τα ασφαλιστικά ταμεία για τους μη μισθωτούς και τους αγρότες που βρίσκονται στο δεύτερο στάδιο για υποβολή αίτησης στο ΚΕΑΟ προβλέπουν μεταξύ άλλων οι εργασιακές ρυθμίσεις του υπουργείου Εργασίας οι οποίες τέθηκαν σε διαβούλευση στο σχέδιο νόμου για τον Αναπτυξιακό.

Ειδικότερα η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται έως 30.9.2019. Ωστόσο για τους οφειλέτες μη μισθωτούς και οφειλέτες του ΟΓΑ όπου η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια οι οφειλέτες μπορούν να κάνουν την αίτηση στο δεύτερο στάδιο και μετά τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι 31.12.2019.

Συγκεκριμένα στο πρώτο στάδιο ζητείται ο προσδιορισμός της οφειλής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΦΚΑ και στο δεύτερο στάδιο γίνεται διαβίβαση της προσδιοριζόμενης οφειλής στο ΚΕΑΟ, όπου υποβάλλεται νέα αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ. Άρα οι ασφαλισμένοι οφειλέτες μπορούν να κάνουν την αίτηση στον ΕΦΚΑ μέχρι 30/9 και στην συνέχεια μέχρι 31.12.2019 μπορούν να κάνουν την αίτηση στο ΚΕΑΟ για να προχωρήσουν την ρύθμιση.