Είμαι σε αναστολή, θα λάβω δώρο Πάσχα;

Στη βουλή κατατέθηκε τροπολογία όπου ορίζεται πως θα καταβληθεί το δώρο Πάσχα των εργαζομένων που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας.

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η σχετική δαπάνη θα ανέλθει στα 185 εκατ. ευρώ και αφορά τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση έχει τεθεί σε αναστολή από 1 Ιανουαρίου 2021 έως και 30 Απριλίου 2021.

Με βάση την τροπολογία πρέπει να αναφέρουμε ότι το επίδομα υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και θα καταβληθεί απευθείας στους εργαζόμενους ενώ για ότι έχει να κάνει με την διαδικασία της καταβολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια η διάταξη παραπέμπει σε μελλοντική κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συγκεκριμένα λοιπόν :

“Στην περίπτωση κατά την οποία η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων τίθεται σε αναστολή εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Απριλίου του τρέχοντος έτους, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών του έτους 2021 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και καταβάλλεται απευθείας στους εργαζόμενους”.

Με γνώμονα τα λεγόμενα της υφυπουργού Εργασίας από όσα ανέφερε σε συζήτηση στη βουλή:

Οι εργαζόμενοι που το προηγούμενο διάστημα ήταν σε αναστολή, και έτερο χρονικό διάστημα εργάζονταν κανονικά, για το μεν χρονικό διάστημα της αναστολής θα καταβληθεί το δώρο Πάσχα απευθείας στους λογαριασμούς των εργαζομένων.

Και βεβαίως αν υπάρχει διάστημα που ο εργαζόμενος ήταν στην εργασία του το δώρα Πάσχα που του αναλογεί για αυτό το χρονικό διάστημα θα καταβληθεί κανονικά από τον εργοδότη του με όλες τις νόμιμες συνέπειες στον εργοδότη σε περίπτωση που το ξεχάσει και το παραλείψει ….!

Φιλοθέη Μακριδάκη

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Οικονομολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων