Εισφορές Νοεμβρίου: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για την πληρωμή τους - Η καταληκτική ημερομηνία

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του e- ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια για τις εισφορές Νοεμβρίου των μη μισθωτών.

Η καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή τους είναι η 31η Δεκεμβρίου 2020.