Επιδότηση σε μικρές επιχειρήσεις για κατάρτιση εργαζομένων - Τα προγράμματα ΓΣΕΒΕΕ

Το ποσό των 500 ευρώ θα λάβουν εργαζόμενοι πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που θα παρακολουθήσουν τα σεμινάρια της Συνομοσπονδίας. Στις 100 ώρες οι διάρκειά τους. Τα 13 θεματικά αντικείμενα.

Στην κατάρτιση 500 εργαζομένων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πρόκειται να προχωρήσει στο επόμενο δίμηνο το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ). Τα προγράμματα κατάρτισης, στόχος των οποίων είναι η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων θα είναι επιδοτούμενα με 5 ευρώ ανά ώρα, ενώ δωρεάν είναι οι διαδικασίες πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024.

Το περιεχόμενο της κατάρτισης και πιστοποίησης θα αφορά σε κλάδους και τομείς της RIS3 (Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης) για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα στους τομείς αγροδιατροφή/τρόφιμα, τουρισμό/υπηρεσίες και ενέργεια/περιβάλλον οι οποίοι αποτελούν του δυναμικούς τομείς της Περιφέρειας και εκτιμάται ότι μπορούν να απορροφήσουν τους εργαζόμενους σε περίπτωση απόλυσής τους.

Περισσότερα στο Euro2day