Ερευνα Συνδέσμου Βιομηχανιών Β. Ελλάδος: Οι επιχειρήσεις δεν εμπιστεύονται το Κράτος

To Κράτος, τις περισσότερες φορές, δεν ήταν ο «καλύτερος φίλος των επιχειρήσεων». Προς επίρρωση αυτού έρχονται τα συμπεράσματα της έρευνας του ΣΒΒΕ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος) που καταγράφει την έλλειψη εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων έναντι του Κράτους. Στην ίδια έρευνα, οι επιχειρήσεις φαίνονται, ότι αν και είναι απαισιόδοξες, ότι  ούτε θα απολύσουν, ούτε θα μειώσουν την παραγωγή τους.

Σύμφωνα με τις επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στην έρευνα γνώμης, η Ελλάδα θα εξέλθει από την οικονομική κρίση του 2025, αφού πάνω από το 70% των συγκεκριμένων επιχειρήσεων δηλώνουν ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά και πολύ αρνητικά τη γενικότερη λειτουργία τους, τις πωλήσεις τους, την κερδοφορία τους, τη ρευστότητά τους και τη δυνατότητα πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση.

Όμως, για τις ίδιες επιχειρήσεις καταγράφεται η υγιής τους αντίδραση για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Κατά σειρά οι στρατηγικές επιλογές που υιοθέτησαν ακριβώς για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης είναι: ανάπτυξη εξαγωγών, μείωση του λειτουργικού κόστους, ανάπτυξη καινοτομίας, βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής και ανάπτυξη νέων προϊόντων. Μάλιστα, οι στρατηγικές αυτές επιλογές ακολουθούνται από περισσότερες από 7 στις 10 μεταποιητικές επιχειρήσεις με έδρα τη Βόρεια Ελλάδα, και οι οποίες θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται για τους επόμενους 12 μήνες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελούν τα ακόλουθα αποτελέσματα της έρευνας:

  • 6 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι θα επιδεινωθούν οι σχέσεις κράτους – επιχειρήσεων,
  • Το 50% υποστηρίζει ότι οι προοπτικές που διαγράφονται για τη βιομηχανία θα είναι χειρότερες τους επόμενους δώδεκα μήνες,
  • Περισσότερες από 3 στις 10 θεωρούν επίσης ότι οι προοπτικές για τη βιομηχανία θα είναι χειρότερες,

ενώ,

  • 8 στις 10, και παρά το αντίξοο περιβάλλον δραστηριοποίησης, δηλώνουν ότι δεν θα προβούν σε μείωση του προσωπικού τους.

Ελπιδοφόρο, και ουσιαστικό. Ειδικότερα τώρα που σε μερικές μέρες διεξάγεται το SUMMIT στην Θεσσαλονίκη που για 3η χρονιά θα συγκεντρώσει την ελίτ επιχειρηματιών, ειδικών, αναλυτών και πολιτικών για να δουν το πραγματικό «χρώμα της οικονομίας». Ο ΣΒΒΕ πάντα πρωτοπορεί με ιδέες που έχουν βάση την πραγματικότητα και άξονα το μέλλον του επιχειρείν με κοινωνικό πρόσωπο.