Η παγκοσμιοποίηση σε κρίση – Το δίλημμα για το αύριο

Πλησιάζοντας η παγκόσμια οικονομία προς το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας 2009-2019, ολοένα και περισσότερο υποστηρίζεται, μεταξύ των άλλων, ότι η διεθνής χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση του 2008-2009, ανέδειξε τις σοβαρές αντιθέσεις και αντιφάσεις του μοντέλου που αποκαλείται παγκοσμιοποίηση, και το οποίο εγκαθιδρύθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο κατά τις τελευταίες τρείς δεκαετίες.

Κινητήρια δύναμη της μετάβασης στο καθεστώς της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, αποτέλεσαν η ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου από το 1991 και μετά καθώς και οι νέες συνθήκες της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, της πληροφορικής, της ρομποτικής, του αυτοματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες την «κατέστησαν αναγκαία και αναπόφευκτη».

Διαβάστε αναλυτικά το άρθρο στην ιστοσελίδα slpress.gr