Ιωάννης Μασούτης: Αυτοχρηματοδοτούμενη (ατμο)μηχανή η Μασούτης ΑΕ

«Η επιχείρηση υπήρξε αυτοχρηματοδοτούμενη οικογενειακή επιχείρηση από την πρώτη μέρα της λειτουργίας της. Μάλιστα, έχουμε πάγια τη στρατηγική να επανεπενδύουμε τα κέρδη πίσω στην επιχείρηση ώστε να μεγιστοποιείται η απόδοση και για την εταιρεία και την κοινωνία».

Τάδε έφη ο κ. Ιωάννης Μασούτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Δ. Μασούτης ΑΕ στο διεθνές περιοδικό Time καθώς μετά την «απόβαση» τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες περιοχές πλην της Βορείου Ελλάδας, αργά αλλά σταθερά συνεχίζει να δίνει άλλο τόνο στο επιχειρείν. Με σιωπή και στοχοπροσήλωση που δεν κάνουν θόρυβο αλλά φέρνουν  αποτέλεσμα, αποτελεί το «καλό παράδειγμα» της Ελλάδας που ήταν σε κρίση και τώρα δεν είναι.

Δεν είναι τυχαίο ότι το διεθνές πολιτικό περιοδικό Time ισχυρίζεται ότι η πορεία της Μασούτης αποτελεί μια μορφή αυτοχρηματοδοτούμενης ατμομηχανής που δείχνει το δρόμο εντός (των συνόρων) και εκτός.