Νέες τροπολογίες για επιδόματα, αποζημιώσεις - Παράταση 6 μήνες για το Κτηματολόγιο

Ο καταιγισμός τροπολογιών δεν τερματίστηκε ούτε μετά από την έναρξη συζήτησης του νομοσχεδίου με αποτέλεσμα νέες ρυθμίσεις να εισάγονται μεσούσης της συνεδρίασης. 

Νέα τροπολογία ορίζει ενιαία ελεγκτική αποζημίωση για τα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης Ελέγχου που συμμετέχουν στο Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε) διευρύνοντας έτσι τους δικαιούχους  ελεγκτικής αποζημίωση ύψους 50 ευρώ ανά ημέρα ελέγχου και μέχρι του ποσού των 300 ευρώ μηνιαίως.

Με την ίδια τροπολογία επιτρέπεται η καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού και στους βοηθούς , επιμελητές και επιστημονικούς συνεργάτες των Πανεπιστημίων και για όσο χρόνο αυτοί ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως και 31/12/2016. 

Παράλληλα η κυβέρνηση έκανε δεκτή βουλευτική τροπολογία 11 βουλευτών του ΣυΡιζΑ με την οποία δίδεται η δυνατότητα στον Υπουργό Περιβάλλοντος να χορηγεί παράταση έως και έξι μηνών για την υποβολή δικαιολογητικών όσον αφορά το Κτηματολόγιο.